บทความวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ศึกษาต่อ ประเทศสหรัฐอเมริกา

สภาพภูมิประเทศ การทำวีซ่าข้าพเจ้ายื่นได้ที่ไหน? ที่แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐฯ แผนกกงสุลตั้งอยู่เลขที่ 95 ถนนวิทยุ (ตรงข้ามอาคารสินธร หรือเยื้องกับสถานทูตสหรัฐฯ อาคารใหม่) ข้าพเจ้าจะต้องไปยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตัวเองหรือไม่?

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

1081 views December 08, 2001

อ่านทั้งหมด

ระบบการศึกษา ประเทศญี่ปุ่น

ระบบการศึกษา ประเทศญี่ปุ่น

ระบบการศึกษาทั่วไป ขออภัยค่ะ ข้อมูลหน้านี้ จัดเก็บไม่สมบูรณ์ แต่หน้าอื่นๆใช้การได้ตามปกติค่ะ จะแก้ไข โดยเร็วสถาบันการศึกษาที่นักเรียนไทยไปศึกษาได้เนื่องจากทางการญี่ปุ่นกำหนดให้นักเรียนต่างชาติที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

2762 views December 08, 2001

อ่านทั้งหมด

ศึกษาต่อ ประเทศญี่ปุ่น

ภูมิประเทศและสภาพอากาศ ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมเก่าแก่ และเทคโนโลยีชั้นสูงอันล้ำสมัย มีความเจริญทางด้านวิทยาการสูง การวิจัยในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นสามารถทำได้ในทุกสาขา ตั้งแต่วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงการบริหารระหว่างประเทศ

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

1392 views December 08, 2001

อ่านทั้งหมด

ศึกษาต่อ ประเทศอินเดีย

ศึกษาต่อ ประเทศอินเดีย

ระบบการศึกษา ระบบการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษาในแต่ละหลักสูตร ปีการศึกษาภาคแรก เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ภาคสอง เดือนมกราคม – พฤษภาคม การสมัครสถานศึกษา เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

บทความทั่วไป

1429 views December 08, 2001

อ่านทั้งหมด

ศึกษาต่อ ประเทศอินเดีย

ภูมิประเทศและสภาพอากาศ Background: Nonviolent resistance to British colonialism under Mohandas GANDHI and Jawaharlal NEHRU led to independence in 1947. The subcontinent was divided into the

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

1202 views December 08, 2001

อ่านทั้งหมด

ระบบการศึกษา ประเทศฝรั่งเศส

ระบบการศึกษา ประเทศฝรั่งเศส

ระบบการศึกษาทั่วไประบบการศึกษา ประเทศฝรั่งเศสแบ่งระดับการศึกษาเป็นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เช่นเดียวกับ ประเทศไทย แต่จำนวนปีที่ศึกษาในแต่ละระดับแตกต่างกันออกไป สำหรับการศึกษาระดับ ประถมศึกษา

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

5754 views December 08, 2001

อ่านทั้งหมด

ศึกษาต่อ ประเทศฝรั่งเศส

ภูมิประเทศและสภาพอากาศที่ตั้งและขนาด ประเทศฝรั่งเศสตั้งอยู่ในยุโรปตะวันตกระหว่างมหาสมทุรแอตแลนติกและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ล้อมรอบด้วยประเทศเพื่อนบ้าน 6 ประเทศ ทิศเหนือ คือ

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

1695 views December 08, 2001

อ่านทั้งหมด

เข้าค่าย วิทยาศาสตร์

ค่ายวิทยาศาสตร์โดยปกติแล้วค่ายวิทยาศาสตร์นั้นจะมีการจัดในแทบทุกภูมิภาค ของไทย ไม่ว่าจะเหนือ กลาง ออก ตก อีสาน โดย ส่วนใหญ่แล้ว ถ้าหากไม่เป็นโครงการของจังหวัด ก็จะเป็นของมหาวิทยาลัยทีอยู่ในภาคนั้นๆ

บทความทั่วไป

3066 views December 08, 2001

อ่านทั้งหมด

สมาธิวิปัสนา : Let Your Mind Settle Like a Clear Forest Pool

สมาธิ วิปัสสนา " ทุกย่างก้าวที่มีสติ ทุกการกระทำที่ใส่ใจ คือทางที่ตรงไปสู่ความตื่น และไม่ว่าเธอจะไปยังสถานที่ใด เธอก็จะอยู่ที่นั่นอย่างแท้จริง " ดิฉันเริ่มรู้จักการเข้าค่ายสมาธิ วิปัสนาครั้งแรก

บทความสังคม-กฎหมาย

2873 views December 08, 2001

อ่านทั้งหมด

ค่ายรักการอ่าน และ หนังสือ 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน

ค่ายรักการอ่าน และ หนังสือ 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน

ค่ายรักการอ่านดิฉันบังเอิญพบข้อความข้างล่างนี้ในแผ่นดิสก์ที่ได้รับความกรุณาจาก อาจารย์ บรรณารักษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เมื่อเปิดออกมา เห็นปรากฎ อยู่ด้วยกันสองไฟล์หนึ่งในนั้น ก็ดังที่ เห็นในเครื่องหมายคำพูดค่ะ

บทความคอมพิวเตอร์-ไอที

4292 views December 08, 2001

อ่านทั้งหมด

-->