บทความวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี และ “แนวทางใหม่”

อศินาท อัฐโยล์ค ในจดหมายข่าวโบราณคดี ฉบับที่ 2 มีข้อเขียนที่ว่าด้วยวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะอยู่สองเรื่องติดๆกัน คือเรื่อง แนวทาง(ใหม่)ของการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ศิลปะ โดย (อาจารย์ ดร.) ศักดิ์ชัย สายสิงห์

บทความศิลปะ-วัฒนธรรม

3976 views February 10, 2002

อ่านทั้งหมด

ฟ้าผ่า

ฟ้าผ่า

ประวัติศาสตร์การศึกษาเรื่องฟ้าผ่า ตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว มนุษย์ก็ได้รับรู้ปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ และพยายามทำความเข้าใจ หาคำอธิบายถึงที่มาของปรากฏการณ์เหล่านี้

บทความทั่วไป

8566 views February 04, 2002

อ่านทั้งหมด

วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ ตอนที่ ๓

วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ ตอนที่ ๓

คืนฟ้าปริ่มดาว...จักรวาลในจินตนาการของ แวน โกะ(ภาพที่ ๓๑) The Starry Night โดย Van Goh ในปี คศ 1889 สงวนลิขสิทธิ์ โดย The Museum of Modern Art, New York แวนโกะวาดภาพนี้ในปี คศ 1889 เมื่อพำนักอยู่ที่สถานพักฟื้นผู้ป่วยโรคจิตที่เซนต์เรมี่

บทความทั่วไป

2379 views January 15, 2002

อ่านทั้งหมด

เฮนเรียตตา ลีวิต

Henrietta Leavitt (1868 - 1921) เฮนเรียตต้า ลีวิต เป็นนักดาราศาสตร์ที่ค้นพบทฤษฎีที่สำคัญที่สุดทฤษฎีหนึ่งทางดาราศาสตร์ คือทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง คาบและความสุกสว่างของดาวแปรแสง Period-luminosity Relationship

บทความทั่วไป

1299 views January 13, 2002

อ่านทั้งหมด

IELTS

IELTS

IELTS คืออะไรIELTS คือ ชื่อย่อของระบบการวัดผลภาษาอังกฤษนานาชาติ ( International English Language Testing System ) ซึ่งเป็นระบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ แต่มีความประสงค์

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

2421 views January 06, 2002

อ่านทั้งหมด

วันรัก สุวรรณวัฒนา

บทสัมภาษณ์ ชื่อ วันรัก สุวรรณวัฒนา ประวัติการศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมต้น ร.ร. อัมพรไพศาล นนทบุรี มัธยมปลาย ( ม.๔-ม.๕) ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา พญาไท (สายศิลป์ฝรั่งเศส) ม.๖ สอบเทียบ การศึกษานอกร.ร.

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

3536 views December 30, 2001

อ่านทั้งหมด

หลักการตั้งชื่อ

หลักการตั้งชื่อ

หลักการตั้งชื่อตั้งแต่สมัยอยุธยาจนต้นรัตนโกสินทร์�� สามัญชนไทยตั้งชื่อลูกกันง่ายๆ พยางค์เดียวหรืออย่างมากก็ไม่เกินสองพยางค์�� อย่างทอง� ขำ แจ่ม� เอี้ยง� ฉิม�� อิน� จัน�� หรือทองอิน� บุญมา������ โดยมากชื่อเหล่านี้จะใช้ได้ทั้งหญิงและชาย�

บทความทั่วไป

1620 views December 26, 2001

อ่านทั้งหมด

มองมนุษย์ : ภาษิตอิศริญาณ

มองมนุษย์ : ภาษิตอิศริญาณ

มองมนุษย์: ภาษิตอิศริญาณปัจจุบันต่างจากอดีตตรงที่มีเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สูงมากกว่าเมื่อก่อน ทำให้ลักษณะบ้านเมืองเปลี่ยน� ความเป็นอยู่เปลี่ยน� แม้แต่ลักษณะทางกายภาพของมนุษย์ก็เปลี่ยน

บทความทั่วไป

1854 views December 26, 2001

อ่านทั้งหมด

จักรวาลในพุทธศาสนา

จักรวาลในพุทธศาสนา

จักรวาลในพุทธศาสนาถึงแม้ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่งอย่างศาสนาอื่นๆ แต่ก็น่าสนใจนะคะตรงที่พระไตรปิฎกได้อธิบายถึงสิ่งที่อยู่นอกเหนือพิภพ ถึงสรรพสิ่งที่ไกลมากจากโลกมนุษย์ อย่างจักรวาล

บทความทั่วไป

2076 views December 25, 2001

อ่านทั้งหมด

ตำนานเมืองลพบุรี (ละโว้)

เกริ่นนำ โดย รศ.ดร.ผาสุข อินทราวุธ เมืองลพบุรีที่รู้จักกันว่าเป็นเมืองลูกหลานของหนุมาน (ที่ศาลพระกาฬ) เนื่องจากเป็นเมืองที่มีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และไม่ยอมอพยพโยกย้ายไปอยู่เมืองอื่นเสียด้วย

บทความสังคม-กฎหมาย

22461 views December 25, 2001

อ่านทั้งหมด

-->