บทความวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

การเกิดอุปราคา

การเกิดอุปราคา อุปราคา หรือ Eclipse ในระบบที่ประกอบด้วย ดวงอาทิตย์-โลก-ดวงจันทร์นั้น เกิดขึ้นเมื่อโลกหรือดวงจันทร์ บังเงาตะวันจากกันและกัน ดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าดวงจันทร์มากถึง 400 เท่า แต่ด้วยความบังเอิญดวงอาทิตย์ก็อยู่ห่างจากโลกมากกว่าดวงจันทร์ประมาณ

บทความสังคม-กฎหมาย

12227 views May 04, 2002

อ่านทั้งหมด

ศึกษาต่อ ประเทศอังกฤษ

ภูมิประเทศและสภาพอากาศประเทศสหราชอาณาจักร (United Kingdom) สหราชอาณาจักรหรือที่รู้จักกันในนามของประเทศอังกฤษ เป็นดินแดนที่มีภูมิประเทศอันสวยงามด้วยทิวเขา ทะเลสาบ ป่าไม้และชายฝั่งทะเลที่สวยงาม สหราชอาณาจักรเป็นดินแดนที่ยังสามารถรักษาธรรมชาติให้ปราศจากการทำลายซึ่งทำให้เกิดความสมดุลในธรรมชาติในแต่ละภาคและฤดูกาล สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มีความเจริญในด้านวัฒนธรรมพอ

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

1417 views March 13, 2002

อ่านทั้งหมด

ฟิสิกส์ของแสงซินโครตรอน

ฟิสิกส์ของแสงซินโครตรอนเมื่อกล่าวถึงแสงซินโครตรอน โดยทั่วไปเราหมายถึงแสง (คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า) ซึ่งถูกผลิตโดยเครื่องมือพิเศษที่เรียกว่า เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ซึ่งโดยหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน

บทความทั่วไป

1810 views February 26, 2002

อ่านทั้งหมด

ประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี และ “แนวทางใหม่”

อศินาท อัฐโยล์ค ในจดหมายข่าวโบราณคดี ฉบับที่ 2 มีข้อเขียนที่ว่าด้วยวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะอยู่สองเรื่องติดๆกัน คือเรื่อง แนวทาง(ใหม่)ของการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ศิลปะ โดย (อาจารย์ ดร.) ศักดิ์ชัย สายสิงห์

บทความศิลปะ-วัฒนธรรม

3692 views February 10, 2002

อ่านทั้งหมด

ฟ้าผ่า

ฟ้าผ่า

ประวัติศาสตร์การศึกษาเรื่องฟ้าผ่า ตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว มนุษย์ก็ได้รับรู้ปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ และพยายามทำความเข้าใจ หาคำอธิบายถึงที่มาของปรากฏการณ์เหล่านี้

บทความทั่วไป

8107 views February 04, 2002

อ่านทั้งหมด

วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ ตอนที่ ๓

วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ ตอนที่ ๓

คืนฟ้าปริ่มดาว...จักรวาลในจินตนาการของ แวน โกะ(ภาพที่ ๓๑) The Starry Night โดย Van Goh ในปี คศ 1889 สงวนลิขสิทธิ์ โดย The Museum of Modern Art, New York แวนโกะวาดภาพนี้ในปี คศ 1889 เมื่อพำนักอยู่ที่สถานพักฟื้นผู้ป่วยโรคจิตที่เซนต์เรมี่

บทความทั่วไป

2232 views January 15, 2002

อ่านทั้งหมด

เฮนเรียตตา ลีวิต

Henrietta Leavitt (1868 - 1921) เฮนเรียตต้า ลีวิต เป็นนักดาราศาสตร์ที่ค้นพบทฤษฎีที่สำคัญที่สุดทฤษฎีหนึ่งทางดาราศาสตร์ คือทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง คาบและความสุกสว่างของดาวแปรแสง Period-luminosity Relationship

บทความทั่วไป

1217 views January 13, 2002

อ่านทั้งหมด

IELTS

IELTS

IELTS คืออะไรIELTS คือ ชื่อย่อของระบบการวัดผลภาษาอังกฤษนานาชาติ ( International English Language Testing System ) ซึ่งเป็นระบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ แต่มีความประสงค์

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

2319 views January 06, 2002

อ่านทั้งหมด

วันรัก สุวรรณวัฒนา

บทสัมภาษณ์ ชื่อ วันรัก สุวรรณวัฒนา ประวัติการศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมต้น ร.ร. อัมพรไพศาล นนทบุรี มัธยมปลาย ( ม.๔-ม.๕) ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา พญาไท (สายศิลป์ฝรั่งเศส) ม.๖ สอบเทียบ การศึกษานอกร.ร.

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

3320 views December 30, 2001

อ่านทั้งหมด

หลักการตั้งชื่อ

หลักการตั้งชื่อ

หลักการตั้งชื่อตั้งแต่สมัยอยุธยาจนต้นรัตนโกสินทร์�� สามัญชนไทยตั้งชื่อลูกกันง่ายๆ พยางค์เดียวหรืออย่างมากก็ไม่เกินสองพยางค์�� อย่างทอง� ขำ แจ่ม� เอี้ยง� ฉิม�� อิน� จัน�� หรือทองอิน� บุญมา������ โดยมากชื่อเหล่านี้จะใช้ได้ทั้งหญิงและชาย�

บทความทั่วไป

1524 views December 26, 2001

อ่านทั้งหมด

-->