บทความวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ความเป็นเมืองในยุคโลกาภิวัฒน์

ความเป็นเมืองในยุคโลกาภิวัฒน์

ความเป็นเมืองในยุคโลกาภิวัฒน์ ประเด็นที่ 1 แนวความคิดโลกาภิวัฒน์ของประเทศตะวันตก ในมุมหนึ่งเป็นการพยายามตั้งทิศทางการพัฒนา ‘เมือง’ ทุกเมืองในโลกให้มีมาตรฐานเดียวกัน ในแง่ของจำนวนประชากรต่อสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐานที่จำเป็น

บทความภาษา

2912 views December 18, 2002

อ่านทั้งหมด

แนวความคิดในการออกแบบอนุรักษ์ อุโบสถวัดบางยี่ขัน บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ประวัติศาสตร์และความสำคัญ 1. ประวัติศาสตร์และความสำคัญ วัดบางยี่ขัน ตั้งอยู่เลขที่ 376 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ตั้งวัดเนื้อที่ 13 ไร่ 2

บทความภาษา

2474 views December 18, 2002

อ่านทั้งหมด

บั้งไฟพญานาค ปรากฏการณ์ที่น่าทึ่ง

บั้งไฟพญานาค ปรากฏการณ์ที่น่าทึ่ง

ปรากฏการณ์ที่น่าทึ่ง(--- บทความนี้เป็นข้อสมมุติฐานของผู้เขียน ---) บั้งไฟพญานาคกำลังเป็นที่สนใจกันทั่วไป หลายคนสงสัยว่าเป็นของจริงตามธรรมชาติ หรือเป็นสิ่งซึ่งมีมนุษย์บางคนทำขึ้น ในขณะที่บางคนยังเชื่อว่าอาจมีพญานาคจริงและสามารถสำแดงฤทธิ์ทำให้เกิดลูกไฟได้จริงตามตำนาน

บทความทั่วไป

1804 views October 30, 2002

อ่านทั้งหมด

เบิ่งฮ่องกง

เกริ่นนำ ขอบอกเล่าเก้าสิบกันก่อนว่าที่ได้ไปเบิ่งฮ่องกงครั้งนี้ เพราะได้รับอภินันทนาการจาก คุณวิมม่า ได้ให้ตั๋ว เครื่องบิน และที่พักฟรี ให้เลือกวันไปเองแต่ต้องไม่เกิน 27 เม.ย นี้ ได้จับยามสามตาและดูฤกษ์

บทความสังคม-กฎหมาย

2555 views October 02, 2002

อ่านทั้งหมด

บรรยากาศโลก(ตอนที่ ๒)

บรรยากาศโลก(ตอนที่ ๒)

วิวัฒนาการของบรรยากาศโลก ต่อจากเรื่อง บรรยากาศโลก (ตอนที่ ๑) จากหลักฐานต่างๆ เช่น ตัวอย่างน้ำแข็งที่ขุดเจาะขึ้นมาจากธารน้ำแข็งลึกๆ หินจากใต้พื้นโลก หรือฟอสซิลของบักเตรี ฯลฯ ชั้นดินชั้นหินต่างๆ

บทความภาษา

2170 views August 01, 2002

อ่านทั้งหมด

บรรยากาศโลก(ตอนที่ ๑)

บรรยากาศโลก(ตอนที่ ๑)

บรรยากาศ บรรยากาศ เป็นส่วนที่ห่อหุ้มพื้นผิวของดวงดาว มนุษย์เรานั้นนับว่าอาศัยอยู่ ณ ก้นบึ้งของห้วงมหาสมุทรแห่งอากาศ อันเป็นสิ่งที่เราหายใจเข้าไปอยู่ตลอดเวลาเพื่อยังชีวิต เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆทั้งหลายบนโลกเรานี้

บทความทั่วไป

1684 views July 25, 2002

อ่านทั้งหมด

ทุนรัฐบาล

ทุนรัฐบาล

ความหมายของทุนรัฐบาล และ ทุนเล่าเรียนหลวง คือทุน ที่จัดสรร จากเงิน งบประมาณ แผ่นดิน ซึ่งถือเป็นการลงทุนของทางราชการ เพื่อให้แก่บุคคลที่มี ความรู้ความสามารถ เหมาะสม สอบผ่าน ตามเกณฑ์

บทความสังคม-กฎหมาย

3574 views July 10, 2002

อ่านทั้งหมด

ระบบการศึกษาของเนเธอร์แลนด์

ระบบการศึกษาของเนเธอร์แลนด์

ระบบการศึกษาของเนเธอร์แลนด์ ระบบการศึกษาของเนเธอร์แลนด์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2002 นับเป็นต้นไปกระทรวงศึกษาธิการเนเธอร์แลนด์ ออกกฎหมายให้เด็ดทุกคนต้องไปโรงเรียนเมื่อมีอายุ4ปีเต็ม (กฎหมายเก่าบังคับให้ไปเมื่ออายุ

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

4796 views May 09, 2002

อ่านทั้งหมด

การเกิดอุปราคา

การเกิดอุปราคา อุปราคา หรือ Eclipse ในระบบที่ประกอบด้วย ดวงอาทิตย์-โลก-ดวงจันทร์นั้น เกิดขึ้นเมื่อโลกหรือดวงจันทร์ บังเงาตะวันจากกันและกัน ดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าดวงจันทร์มากถึง 400 เท่า แต่ด้วยความบังเอิญดวงอาทิตย์ก็อยู่ห่างจากโลกมากกว่าดวงจันทร์ประมาณ

บทความสังคม-กฎหมาย

11163 views May 04, 2002

อ่านทั้งหมด

ศึกษาต่อ ประเทศอังกฤษ

ภูมิประเทศและสภาพอากาศประเทศสหราชอาณาจักร (United Kingdom) สหราชอาณาจักรหรือที่รู้จักกันในนามของประเทศอังกฤษ เป็นดินแดนที่มีภูมิประเทศอันสวยงามด้วยทิวเขา ทะเลสาบ ป่าไม้และชายฝั่งทะเลที่สวยงาม สหราชอาณาจักรเป็นดินแดนที่ยังสามารถรักษาธรรมชาติให้ปราศจากการทำลายซึ่งทำให้เกิดความสมดุลในธรรมชาติในแต่ละภาคและฤดูกาล สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มีความเจริญในด้านวัฒนธรรมพอ

บทความการศึกษา-เรียนต่อ

1308 views March 13, 2002

อ่านทั้งหมด

-->