บทความวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ข้อเท็จจริงและความลึกลับของไขมัน: อ้วน ผอม และเอดส์

ข้อเท็จจริงและความลึกลับของไขมัน: อ้วน ผอม และเอดส์

ข้อเท็จจริง 1 เซลล์ไขมัน (adipocyte) มีลักษณะเป็นวงแหวน คือมีก้อนไขมันอยู่ตรงกลาง กินเนื้อที่เกือบทั้งหมดของเซลล์ ผลักให้นิวเคลียสไปอยู่ติดเมมเบรน ทำให้ดูเหมือนว่าเซลล์นี้ว่างเปล่า ทั้งๆที่จริงๆแล้วเต็มไปด้วย

บทความทั่วไป

4439 views July 13, 2004

อ่านทั้งหมด

เยี่ยมชมห้องแล็ปวิเคราะห์ DNA

เยี่ยมชมห้องแล็ปวิเคราะห์ DNA

เยี่ยมห้องแล็ป และ ทำความรู้จักกับ DNA วิชาการดอทคอมได้ไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการชีววิทยาด้าน Molecular Biology ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อชมการสาธิตกระบวนการแยกสารพันธุกรรม

บทความสังคม-กฎหมาย

2258 views June 28, 2004

อ่านทั้งหมด

คอสมิกไมโครเวฟแบ็กกราวน์ (Cosmic Microwave Background radiation)

คอสมิกไมโครเวฟแบ็กกราวน์ (Cosmic Microwave Background radiation)

ศึกษาอดีตของจักรวาลนักดาราศาสตร์เรียนรู้ การเกิด วิวัฒนาการ และลักษณะทางกายภาพของดวงดาวดวงหนึ่งๆ ได้จากการศึกษาแสงของดาวเหล่านั้นที่เดินทางมาถึงเขา ในทำนองเดียวกันนักจักรวาลวิทยา(Cosmologist) หรือผู้ที่ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเกิด

บทความทั่วไป

4026 views June 21, 2004

อ่านทั้งหมด

คลื่นการเดินของกิ้งกือ

คลื่นการเดินของกิ้งกือ

การผจญภัยของกิ้งกือน้อยเมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 47 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง คลื่นการเดินของกิ้งกือ ซึ่งเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งจัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

บทความทั่วไป

3621 views June 21, 2004

อ่านทั้งหมด

Abdus Salam

Abdus Salam

ใครคือ Abdus Salam? ภาพ Abdus Salam Abdus Salam เกิดเมื่อป พ.ศ. 2469 ที่เมือง Jhang ในแค้วนปัญจาบ ซึ่งขณะนั้นอยู่ในความปกครองของอินเดีย แต่ปัจจุบันอยู่ในประเทศปากีสถาน บิดาของ Salam เป็นคนที่เคร่งศาสนาจึงสนับสนุนและส่งเสริมให้บุตรได้รับการศึกษาสูง

บทความทั่วไป

1160 views June 19, 2004

อ่านทั้งหมด

งานทดลองของ Wu กับรางวัล Wolf

งานทดลองของ Wu กับรางวัล Wolf

มาดาม Wu กับ Chirality สันตะปาปาอาจจะไม่รู้ แต่นักฟิสิกส์ได้รู้มานานแล้วร่วม 40 ปีแล้วว่า พระเจ้าถนัดซ้าย ตามธรรมดาเวลานักฟิสิกส์เอ่ยถึงเหตุการณ์ ซ้ายหรือขวา เช่นหมุนทวนเข็มนาฬิกา หรือตามเข็มนาฬิกา ความซ้ายหรือความขวาของเหตุการณ์คือ

บทความภาษา

1062 views March 10, 2004

อ่านทั้งหมด

บทบาทของฟิสิกส์ในโบราณคดีศึกษา

บทบาทของฟิสิกส์ในโบราณคดีศึกษา

บทบาทของฟิสิกส์ในโบราณคดีศึกษา โบราณคดี (archaeology) หมายถึงการวินิจฉัยและการวิเคราะห์สรรพสิ่งต่างๆ ที่มีอายุโบราณ คำๆ นี้มีรากศัพท์มาจากคำ arkhaiologia ในภาษากรีกซึ่งแปลว่า การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ

บทความสังคม-กฎหมาย

1712 views March 09, 2004

อ่านทั้งหมด

ทำงานกลุ่ม กับ ทำงานเดี่ยว แบบไหนดีกว่ากัน

ทำงานกลุ่ม กับ ทำงานเดี่ยว แบบไหนดีกว่ากัน

การปฏิบัติงานกลุ่มกับเป็นรายบุคคลของนักเรียนอย่างไหนดีกว่ากัน การสะท้อนความคิดเห็นก่อนปฏิบัติการ ( Initial Reflection ) จากการที่ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

บทความภาษา

15904 views August 31, 2003

อ่านทั้งหมด

การจับใจความสำคัญจากการอ่านโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

บทคัดย่อ วัตถุประสงค์การวิจัยการจับใจความสำคัญจากการอ่านโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เนื่องจากวิชาภาษาไทยเป็นวิชาทักษะ ที่ครูผู้สอนต้องให้นักเรียนฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนอย่างสม่ำเสมอ

บทความภาษา

2149 views August 31, 2003

อ่านทั้งหมด

กิจกรรมไขปัญหาคณิตศาสตร์สะสมคะแนน

กิจกรรมไขปัญหาคณิตศาสตร์สะสมคะแนน

กิจกรรมไขปัญหาคณิตศาสตร์สะสมคะแนน ที่มาและวัตถุประสงค์ USAMTS (http://www.nsa.gov/programs/mepp/usamts.html) หรือในชื่อเต็ม USA Mathematical Talent Search จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 1989 และได้รับสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักเรียนที่รักและสนใจคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา

บทความภาษา

1145 views June 06, 2003

อ่านทั้งหมด

-->