บทความวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

คลื่นการเดินของกิ้งกือ

คลื่นการเดินของกิ้งกือ

การผจญภัยของกิ้งกือน้อยเมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 47 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง คลื่นการเดินของกิ้งกือ ซึ่งเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งจัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

บทความทั่วไป

4029 views June 21, 2004

อ่านทั้งหมด

Abdus Salam

Abdus Salam

ใครคือ Abdus Salam? ภาพ Abdus Salam Abdus Salam เกิดเมื่อป พ.ศ. 2469 ที่เมือง Jhang ในแค้วนปัญจาบ ซึ่งขณะนั้นอยู่ในความปกครองของอินเดีย แต่ปัจจุบันอยู่ในประเทศปากีสถาน บิดาของ Salam เป็นคนที่เคร่งศาสนาจึงสนับสนุนและส่งเสริมให้บุตรได้รับการศึกษาสูง

บทความทั่วไป

1252 views June 19, 2004

อ่านทั้งหมด

งานทดลองของ Wu กับรางวัล Wolf

งานทดลองของ Wu กับรางวัล Wolf

มาดาม Wu กับ Chirality สันตะปาปาอาจจะไม่รู้ แต่นักฟิสิกส์ได้รู้มานานแล้วร่วม 40 ปีแล้วว่า พระเจ้าถนัดซ้าย ตามธรรมดาเวลานักฟิสิกส์เอ่ยถึงเหตุการณ์ ซ้ายหรือขวา เช่นหมุนทวนเข็มนาฬิกา หรือตามเข็มนาฬิกา ความซ้ายหรือความขวาของเหตุการณ์คือ

บทความภาษา

1120 views March 10, 2004

อ่านทั้งหมด

บทบาทของฟิสิกส์ในโบราณคดีศึกษา

บทบาทของฟิสิกส์ในโบราณคดีศึกษา

บทบาทของฟิสิกส์ในโบราณคดีศึกษา โบราณคดี (archaeology) หมายถึงการวินิจฉัยและการวิเคราะห์สรรพสิ่งต่างๆ ที่มีอายุโบราณ คำๆ นี้มีรากศัพท์มาจากคำ arkhaiologia ในภาษากรีกซึ่งแปลว่า การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ

บทความสังคม-กฎหมาย

1802 views March 09, 2004

อ่านทั้งหมด

ทำงานกลุ่ม กับ ทำงานเดี่ยว แบบไหนดีกว่ากัน

ทำงานกลุ่ม กับ ทำงานเดี่ยว แบบไหนดีกว่ากัน

การปฏิบัติงานกลุ่มกับเป็นรายบุคคลของนักเรียนอย่างไหนดีกว่ากัน การสะท้อนความคิดเห็นก่อนปฏิบัติการ ( Initial Reflection ) จากการที่ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

บทความภาษา

17443 views August 31, 2003

อ่านทั้งหมด

การจับใจความสำคัญจากการอ่านโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

บทคัดย่อ วัตถุประสงค์การวิจัยการจับใจความสำคัญจากการอ่านโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เนื่องจากวิชาภาษาไทยเป็นวิชาทักษะ ที่ครูผู้สอนต้องให้นักเรียนฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนอย่างสม่ำเสมอ

บทความภาษา

2267 views August 31, 2003

อ่านทั้งหมด

กิจกรรมไขปัญหาคณิตศาสตร์สะสมคะแนน

กิจกรรมไขปัญหาคณิตศาสตร์สะสมคะแนน

กิจกรรมไขปัญหาคณิตศาสตร์สะสมคะแนน ที่มาและวัตถุประสงค์ USAMTS (http://www.nsa.gov/programs/mepp/usamts.html) หรือในชื่อเต็ม USA Mathematical Talent Search จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 1989 และได้รับสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักเรียนที่รักและสนใจคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา

บทความภาษา

1217 views June 06, 2003

อ่านทั้งหมด

ค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชน สนับสนุนโดยวิชาการ.คอม

ค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชน สนับสนุนโดยวิชาการ.คอม

ค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชน สนับสนุนโดยวิชาการ.คอม ค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชน สนับสนุนโดยวิชาการ.คอม ร่วมท่องไปในโลกแห่งไอที ที่จะทำให้ปิดเทอมฤดูร้อนนี้ เหมือนการผจญภัยไปในโลกแห่งจินตนาการ ใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกหลัก

บทความภาษา

1379 views March 11, 2003

อ่านทั้งหมด

เรือเยาวชน Ship for Sotheast Asian Youth Program

ความเป็นมาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-255-5850-7 ,6517741-2 ต่อ 116,190-192 1. ความเป็นมา

บทความสังคม-กฎหมาย

1722 views March 09, 2003

อ่านทั้งหมด

ความเป็นเมืองในยุคโลกาภิวัฒน์

ความเป็นเมืองในยุคโลกาภิวัฒน์

ความเป็นเมืองในยุคโลกาภิวัฒน์ ประเด็นที่ 1 แนวความคิดโลกาภิวัฒน์ของประเทศตะวันตก ในมุมหนึ่งเป็นการพยายามตั้งทิศทางการพัฒนา ‘เมือง’ ทุกเมืองในโลกให้มีมาตรฐานเดียวกัน ในแง่ของจำนวนประชากรต่อสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐานที่จำเป็น

บทความภาษา

3246 views December 18, 2002

อ่านทั้งหมด

-->