บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)30532
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)83953
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต9465
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??15645
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ70737
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ48302
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ33218
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์54953
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์102984
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์38217
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์71791
กาแล็กซี่กาแล็กซี่40188
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ98352
เอกภพเอกภพ24125
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน83650
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์46972
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา46808
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค116557
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10679
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา91591
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก49255
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี23815
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ27560
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8728
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A22743
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A13858
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A21297
พันธะเคมีพันธะเคมี10217
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน29999
ตารางธาตุตารางธาตุ24353
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม39866
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี64263
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน105943
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี21920
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี16898
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์53061
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์21594
พลาสติกพลาสติก29003
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์27305
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์26535
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน45980
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน35652
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ14236
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม105379
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม23969
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก18745
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ237282
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต60307
โปรตีนโปรตีน50414
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน136135