ข้อสอบความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ PAT 6 1/2553

วิชา : ความถนัดศิลปกรรม ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
จำนวน : 90 ข้อ ผู้เข้าชม : 11,848 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ศิลปะยุคหลังสมัยใหม่ (POST MODERN ART) มีการพัฒนาเด่นชัดทางด้านใด

 

การนำแก่นเรื่องของวรรณคดียุคโบราณมาตีความใหม่

การหลอมรวม – เชื่อมโยงงานต่างประเภทหรือสื่อหลากชนิดเข้าด้วยกัน

การเน้นขนาดที่ใหญ่โต โดยนำมาตั้งแสดงนอกห้องแสดง (อาคาร)

การมุ่งเชิดชูงานศิลปะชาวบ้านหรือกลุ่มพื้นที่ชายขอบ

2 ) 

ข้อใดไม่ใช่บทบาทหน้าที่สำคัญของนักวิจารณ์ศิลปะ

 

มุ่งเสนอความคิดเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่าง ศิลปิน ผลงานศิลปะกับคนดู

สร้างสรรค์ประดิษฐ์ผลงานที่มีผลต่อการวิจารณ์ และแสดงนวัตกรรมทางศิลปะ

การแสดงความคิดเห็นการเสนอข้อบกพร่องหรือคุณค่าของศิลปะ

การวิพากษ์วิจารณ์ผลงานทางศิลปะ

3 ) 

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการออกแบบและสร้างสรรค์ศิลปะมาก ซึ่งในช่วงเริ่มต้นการเกิดขึ้นครั้งแรกของคอมพิวเตอร์ถูกใช้เป็นเครื่องมือสำหรับทำอะไร

 

ออกแบบยานยนต์

ออกแบบภาพกราฟฟิก

คิดคำนวณทางการทหาร

ใช้ในวงการแพทย์

4 ) 

ในการสร้างงานศิลปะมนุษย์มักนำสิ่งที่พบเห็นในธรรมชาติมาจินตนาการเปรียบเปรยกับสิ่งอื่น หากมีกุหลาบสีแดงอยู่ 1 ดอก ในลักษณะการตีความน่าจะสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด

 

ชายหนุ่ม – ความร้อนแรง

หญิงสาว – ความรัก

เด็กชาย – ความสุข

เด็กหญิง – ความบริสุทธิ์

5 ) 

บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่ใช้ในพิธีสวนสนามของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เป็นเพลงประเภทใด

 

March

Jazz

Blues

Symphony

6 ) 

สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนดินสอข้อใดแสดงค่าน้ำหนักดำที่สุด

 

3B

EE

F4

HB

7 ) 

ข้อใดเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

 

ลมหวน แสงดาว สายชล

ชะตาชีวิต แสงเทียน แผ่นดินของเรา

ใกล้รุ่ง วิหคเหินลม สายทิพย์

แสงเทียน ยามเย็น แผ่นดินทอง

8 ) 

“การลักพาตัว” และ “การขืนใจ” เป็นการกระทำที่เป็นภัยต่อสังคมปัจจุบัน และเป็นปัญหาต่อสตรีในสังคม ตัวละครใดมีพฤติกรรมดังกล่าว

 

ขุนช้าง

ทศกัณฐ์

ไกรทอง

สังข์ทอง

9 ) 

ประเด็นในข้อใดคือการนำเรื่องราวในปัจจุบันมาทำการสร้างสรรค์การแสดงร่วมสมัย (Contemporary) ได้ชัดเจนที่สุด

 

 

ความหายนะหลังพายุนาร์กีส

ย้อนรำลึกสึนามิที่จังหวัดภูเก็ต

ภาวะโลกร้อน

14 ตุลา ประชาธิปไตย

10 ) 

เทพองค์ใดที่ไม่นับรวมอยู่ใน “ตรีมูรติ”

 

พระวิษณุ

พระอินทร์

พระศิวะ

พระพรหม

11 ) 

วรรณกรรมไทยเรื่องใดที่มีแก่นของเรื่อง (theme) ให้รู้ว่า “อย่ามองคนที่รูปลักษณ์ภายนอก”

 

กากี

พระรถเสน

ขุนช้างขุนแผน

สังข์ทอง

12 ) 

“เด็กชายแพทหก นั่งอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบอย่างตั้งใจเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อนๆที่เรียนมาด้วยกันต่างก็แซวว่าจะรีบอ่านไปทำไม ยังเหลือเวลาอีกตั้งนาน ส่วนเพื่อนๆก็เที่ยววันแล้ววันเล่าจนเวลาผ่านมาถึงวันสอบ เด็กชายแพทหก สอบติดคณะที่หวังไว้ ส่วนเพื่อนๆพลาดสิ่งที่หวัง”จากเนื้อหาดังกล่าว การกระทำของ เด็กชายแพทหก ตรงกับคำพังเพยข้อใด

 

อดเปรี้ยวไว้กินหวาน

เข็นครกขึ้นภูเขา

ช้าๆได้พร้าเล่มงาม

เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด

13 ) 

การวางตำแหน่งแสงไฟส่องหน้านักแสดงในทิศทางใดให้ความรู้สึกหมองเศร้า

 

ส่องตรงไปยังจมูกของนักแสดง

ส่องตรงจากคางนักแสดงขึ้นด้านบน

ส่องเฉียงทำมุมกับหน้านักแสดง 45 องศา

ส่องลงจากหน้าผากนักแสดงลงสู่พื้น

14 ) 

วัฒนธรรมใดที่มีอิทธิพลต่อนาฏศิลป์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

อินเดีย

จีน

ขอม

ชวา

15 ) 

Conductor มีความหมายตรงกับคำตอบในข้อใด

 

ผู้อำนวยการสร้างเพลง

ผู้อำนวยการเรียบเรียงเพลง

ผู้อำนวยเพลง

ผู้อำนวยการประพันธ์เพลง

16 ) 

เทคโนโลยีด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ในการสังเคราะห์เสียง ระหว่างเสียงของเครื่องดนตรีดั้งเดิม กับเสียงแปลกใหม่ตรงกับคำตอบในข้อใด

 

ซินธิไซเซอร์ (Synthesizer)

คีย์บอร์ด (Keyboard)

ออดิโอ (Audio)

เวฟเทเบิล (Wavetable)

17 ) 

อุปกรณ์แสงชนิดใดใช้ส่องสว่างช่วยเน้นตัวละครให้โดดเด่นโดยใช้ไฟส่องตามตัว

 

Foot light

Follow light

Stripe light

Black light

18 ) 

การละเล่นที่เรียกว่า “ชักนาคดึกดำบรรพ์” ในอดีต ปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นการแสดงประเภทใด

 

หนังใหญ่

โขน

หุ่นหลวง

ละครใน

19 ) 

“เราบอกเลิกใครบางคนได้ แต่เราไม่สามารถเลิกรักใครได้” คุณคิดว่าเหมาะกับตัวละครในวรรณกรรมใด

 

ศรีธนญชัย

ขุนช้าง

ขุนแผน

ไกรทอง

20 ) 

ความงดงามของตัวภาพ พระ นาง ในจิตรกรรมไทยได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแขนงใด

 

สถาปัตยกรรม

ดนตรี

นาฏศิลป์

ประติมากรรม

21 ) 

ตัวละครคู่ใดต่อไปนี้ มีความขัดแย้งกันในเรื่อง

 

พระราม – พระลักษณ์

หนุมาน – มัจฉานุ

พระเพื่อน – พระแพง

รจนา – มณฑา

22 ) 

ภาพยนตร์เรื่อง “โหมโรง” สร้างขึ้นจากชีวประวัติของผู้ใด

 

พระประดิษฐ์ไพเราะ (มี ดุริยางกูร)

หลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดุริยชีวิน)

หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์)

23 ) 

เจ้าฟ้าพระองค์ใดที่มีความสามารถเป็นเลิศในด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี นาฏศิลป์ และงานช่าง

 

สมเด็จฯ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์

สมเด็จฯ เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์

สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

สมเด็จฯ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร

24 ) 

ทำนองเพลง / - - - ด / - ด ด ด/ - ด - ด / ระดับเสียงของทำนองเพลงข้างต้นสื่อถึงลายเส้นทางศิลปะในข้อใด

 

25 ) 

จากภาพ ท่านจินตนาการไปถึงอะไร

 

เครื่องกรองอากาศ

หลอดไฟ

พัดลม

แสง

26 ) 

ความงดงามของพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยในเชิงสัญลักษณ์แสดงความเชื่อเรื่อง “คัมภีร์มหาบุรุษลักษณะ” แนวคิดดังกล่าวแสดงออกเชิงสุนทรียภาพตรงกับคำอธิบายข้อใด

 

มหาบุรุษดุจเทพประทานมาโปรดโลกมนุษย์

ช่างปั้นได้พัฒนามาจากใบหน้าที่สมบูรณ์ที่สุดของมนุษย์

มีความงดงามเหนือกว่าความจริง อ่อนช้อยงดงาม เบาลอย แสดงถึงความหลุดพ้น

มีความมุ่งมั่นศรัทธาพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า

27 ) 

จากภาพที่กำหนด การสร้างสรรค์ผลงานผ่านมุมมองของศิลปินด้านทัศนศิลป์ ดนตรีนาฏศิลป์ สามารถจินตนาการได้ตามข้อใด

 

ภาพความเศร้า ดนตรีเบาสบาย ท่วงท่ารำยั่วยวน

ภาพความอิสระ ดนตรีเบาสบาย ท่วงท่ารำพลิ้วไหว

ภาพความอิสระ ดนตรีเร่งเร้า ท่วงท่ารำสงบราบเรียบ

ภาพความสนุก ดนตรีเศร้า ท่วงท่ารำพลิ้วไหว

28 ) 

จากภาพ ตรงกับข้อใด

 

Motion Jazz Music

Them Jazz Music

Sunshine Jazz Music

The Jazz Music Love

29 ) 

ภาพใดแสดงรูปทรงอิสระ

 

30 ) 

ข้อใดเป็นลักษณะการสร้างสรรค์รูปแบบ (Form) เพลงประเภทเพลงเถา

 

31 ) 

สัญลักษณ์จราจรใด ที่ผู้ขับขี่ยวดยานห้ามเข้าโดยเด็ดขาด

 

32 ) 

หากเปรียบเทียบศิลปะแบบ Abstract กับตัวอักษรตรงกับข้อใดมากที่สุด

 

การเขียนหวัดแกมบรรจง

คัดลายมือ

ลายมือชื่อ (ลายเซ็น)

ตัวพิมพ์ใหญ่

32 ) 

จากรูปเป็นการปฏิบัติการเต้นบัลเลต์ท่าใด

 

Saute

Plie

Arabesques

Grand Plie

33 ) 

ภาพนี้สัมพันธ์กับข้อใด

 

34 ) 

ภาพใดที่แสดงความรู้สึกไม่มั่นคง

 

35 ) 

ประติมากรรมที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ภาพนี้เป็นรูปแบบศิลปะสมัยใด

 

เมโสโปเตเมีย

กรีก

โรมัน

ไบเซนไทน์

36 ) 

ภาพนี้แสดงความรู้สึกข้อใด

 

สงบ

เคลื่อนไหว

ขัดแย้ง

สับสนวุ่นวาย

37 ) 

ในสาระการเรียนรู้เรื่องทัศนธาตุศิลปะ ในภาพนี้แสดงคุณค่าซึ่งเกิดจากความเด่นชัดด้านใด

 

รูปทรง – สี

สัดส่วน – เส้น

รูปทรง – สัดส่วน

สัดส่วน – แสง – เงา

38 ) 

จากภาพสามารถมองเห็นเลข 1 2 3 ลักษณะการวางภาพข้อใดให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวมากที่สุด 

1

2

3

4

39 ) 

ภาพนี้ให้ความรู้สึกตามข้อใดมากที่สุด

 

ความรู้สึกสับสน

ความรู้สึกขัดแย้ง

ความรู้สึกหมุนวน

ความรู้สึกลึกลับ

40 ) 

จากภาพข้อใดคือชิ้นส่วนที่ขาดหายไป

 

41 ) 

จากภาพ แสดงถึงการจัดวางองค์ประกอบแบบใดมากที่สุด

 

สมดุล (balance)

พื้นที่ว่าง (Space)

สมมาตร (symmetry)

ตัดกัน (contrast)

42 ) 

สัตว์ใดที่เป็นพาหนะของพระนารายณ์

 

ครุฑ

หงส์

กินรี

นาค

43 ) 

King of Pop ตรงกับคำตอบในข้อใด

 

Elvis Presley

Michael Jackson

Bob Marley

John Denver

44 ) 

ข้อใดต่อไปนี้ให้สีแดง

 

ขมิ้น

ครั่ง

ดอกคำฝอย

ใบแมงลัก

45 ) 

ดนตรีในข้อใดที่เกิดขึ้นตามสมัยนิยม มีความสัมพันธ์กับธุรกิจและบันเทิง

 

Popular music

Classic Pop music

Broadway music

Music Business

46 ) 

คำว่า “อุษาคเนย์” หมายถึงกลุ่มประเทศใด

 

ไทย เขมร ลาว

จีน ญี่ปุ่น เกาหลี

อินเดีย ลังกา ปากีสถาน

มองโกเลีย อัฟกานิสถาน รัสเซีย

47 ) 

ภูมิปัญญาไทยนิยมนำดอกไม้เพื่อมาลอยในน้ำสะอาด ให้กลิ่นหอมและนำมาผสมทำขนม นิยมใช้ดอกไม้กลุ่มใด

 

ดอกมะลิ กุหลาบ

ดอกชมนาด ดอกบานไม่รู้โรย

ดอกกระดังงา ดอกผักตบชวา

ดอกดาวเรือง ดอกกล้วยไม้

48 ) 

ธรรมะข้อใดที่ศิลปินควรปฏิบัติเป็นพื้นฐานในการดำรงตน

 

ศีล 5

อริยสัจ 4

พรหมวิหาร 4

อิทธิบาท 4

49 ) 

เชียงใหม่ : ดอยสุเทพ

บุรีรัมย์ : ปราสาทหินพนมรุ้ง

นครพนม : พระธาตุพนม

ลำพูน : ………………….

 

วัดพระธาตุดอยกองมู

พระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุช่อแฮ

วัดพระธาตุหริภุญชัย

50 ) 

“ย่อมุมไม้สิบสอง” เป็นชื่อเรียกตรงตามข้อใด

 

บันได

หลังคา

เจดีย์

อุโบสถ

51 ) 

รูปทรงของหน้าบันให้ความรู้สึกใด

 

เบาลอย

สดใส

สงบนิ่ง

มั่นคง

52 ) 

ละครทางโทรทัศน์เรื่อง “เป็นต่อ” จัดเป็นรูปแบบการแสดงประเภทใด

 

Situation Comedy

Dark Comedy

Melodrama

Tragicomedy

53 ) 

ข้อใดคือการอธิบายคำว่า “การแสดงอย่างเป็นธรรมชาติ” ได้ชัดเจนที่สุด

 

สมศักดิ์สวมบทบาทเป็นต้นไม้ในละครเวทีเรื่อง ฟ้าจรดทราย

ในขณะที่แสดงอยู่บนเวที สมศรี “น้ำตาไหล” เมื่อผงเข้าตา

สมลักษณ์ โกรธ สมศักดิ์ จนร้องไห้ เพราะผิดคิวการแสดง

สมบัติอยู่ในบทบาทของตัวละครถึงแม้ว่าจะไม่มีบทพูด และมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ชัดเจน

54 ) 

บัลเลต์ เกิดขึ้นที่ประเทศใด

 

รัสเซีย

ฝรั่งเศส

อเมริกา

อังกฤษ

จากโจทย์ใช้ตอบคำถามข้อ {{xid:27634}}-{{xid:27639}}
เพลงเขมรไทรโยค
        บรรยายความตามไท้เสด็จยาตร                 ยังไทรโยคประพาสพนาสณฑ์
น้องเอยเจ้าไม่เคยเห็น
        ไม้ไล่หลายพันธุ์คละขึ้นปะปน               ที่ชายชลเขาชะโงกเป็นโตรกธาร
น้ำพุพุ่งซ่า ไหลฉ่าฉาดฉาน                        เห็นตระการ มันไหลจอกโครม
มันดังจอกจอก จอกจอกโครมโครม
         น้ำใสไหลจนดูหมู่มัศยา                     กี่เหล่าหลายว่ายมาก็เห็นโฉม
น้องเอยเจ้าไม่เคยเห็น
         ยินปักษาซ้องเสียงเพียงประโคม       เมื่อยามเย็นพยับโพยมร้องเรียกรัง
เสียงนกยูงทอง มันร้องโด่งดัง หูเราฟัง มันร้องดังกระโต้งห่ง
มันดังกอกกอก กอกกอกกระโต้งห่ง

55 ) 

เพลงเขมรไทรโยค ทรงนิพนธ์โดยอาศัยทัศนียภาพ เมื่อครั้งเสด็จติดตามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน ณ ที่ใด

 

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดนครปฐม

จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดจันทบุรี

56 ) 

จากบทพระนิพนธ์เพลงเขมรไทรโยค ในด้านวรรณศิลป์สามารถสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกด้านใด

 

จินตนาการจากความทรงจำ

ชื่นชมในความงามจากธรรมชาติ

ความเศร้าโศก จากนางอันเป็นที่รัก

เป็นกุศโลบาย เพื่อให้ประชาชนอนุรักษ์ธรรมชาติ

57 ) 

จากคำว่า “มัศยา ปักษา” ตรงกับข้อใด

 

ผีเสื้อ ผึ้ง

ผู้หญิง นางเงือก

ปลา นก

กวาง นกยูง

58 ) 

จากบทพระนิพนธ์ ถ้าท่านเป็นนักวาดภาพประกอบ (Illustrator) ท่านคิดว่าภาพจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง

 

น้ำตก ไหลเย็นเป็นสายน้ำ ในป่าสวย มองเห็นฝูงปลาและนกยูง

ป่าใหญ่ มีลำธารใสฝูงสิงสาราสัตว์ เสียงร้องอื้ออึง

เสียงน้ำตก เสียงนกร้อง ฝูงปลาตื่นว่ายแหวกหนี

หมาป่ามองนกยูงอย่างลำพอง กระโดดข้ามลำธารไล่ติดตาม

59 ) 

จากบทพระนิพนธ์ ในแง่ความงามด้านนาฏศิลป์สามารถจัดระบำอะไรประกอบ เพลงเขมรไทรโยคได้อย่างเหมาะสม

 

ระบำผีเสื้อ

ระบำเงือก

ระบำกวาง

ระบำนกยูง

60 ) 

จากแผนภาพพื้นที่เวที ต่อไปนี้ในบทบาทของผู้แสดงที่ต้องมีการแสดงฝีมือด้านการร่ายรำหรือเป็นตัวเอก ควรออกมาแสดงที่พื้นที่ส่วนใด

 

พื้นที่ส่วนหน้า (1)

พื้นที่ส่วนหน้า (2)

พื้นที่ส่วนหลัง (2)

พื้นที่ส่วนหน้า (3)

61 ) 

เครื่องดนตรีไทย ประเภทใดที่สามารถเลียนแบบเสียงปักษาได้อย่างเหมาะสม

 

ดีด

สี

ตี

เป่า

62 ) 

ภาพจิตรกรรมไทยมีการแสดงรูปด้านของภาพคน สอดคล้องกับศิลปะใด

 

ศิลปะบาโรกและโรโกโก

ศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา

ศิลปะกรีก

ศิลปะอียิปต์

63 ) 

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของศิลปะแบบโฟวิสม์ (Fauvism)

 

ใช้สีสดใสและรุนแรง

สร้างสรรค์รูปทรงอย่างง่ายๆ

เป็นจิตรกรรมแบบเหมือนจริง

เป็นจิตรกรรมที่ใช้สีน้ำมันเป็นส่วนใหญ่

64 ) 

คุณสมบัติของเนื้อสีคู่ใดที่แตกต่างกัน

 

สีน้ำมัน และ สีเทียน

สีน้ำ และ สีอะคริลิก

สีฝุ่น และ สีน้ำ

สีชอล์ก และ สีเทียน

65 ) 

“จินตนาการ ความฝัน จิตวิทยา ความทรงจำในอดีต ความฝันเฟื่องถึงดินแดนหรือโลกแห่งความฝันที่ไม่มีอยู่จริง และสภาวะจิตใต้สำนึก” เหล่านี้จัดเป็นลักษณะของศิลปะประเภทใด

 

ลัทธิจินตนิยม (Romanticism)

ลัทธิสัจนิยม (Realism)

ลัทธิเหนือจริง (Surrealism)

ลัทธิดาดา (Dadaism)

66 ) 

ข้อใด ไม่ได้ เป็นองค์ประกอบสำคัญของอาคารประเภทโบสถ์ – วิหาร

 

ซุ้มเรือนแก้ว – เรือนธาตุ

สาหร่าย – รวงผึ้ง

บัวเสาหลัก – ดาวเพดาน

ช่อฟ้า – ใบระกา – หางหงส์

67 ) 

สิ่งต่อไปนี้ อะไรคือวัตถุสุนทรีย์ (Aesthetic object)

 

จิตรกรรมของปีกัสโซ

ประติมากรรมพระพุทธชินราช

ดอกทานตะวันที่ทุ่งทานตะวัน

ภาพถ่ายขาวดำพระอาทิตย์ตกดิน

68 ) 

ผลงาน “ลงรักปิดทอง” ไม่เกี่ยวข้องกับศัพท์ใดต่อไปนี้

 

ภาพลายรดน้ำ

หรดาล

ตู้พระธรรม วัดเซิงหวาย

ยางสน

69 ) 

ฟินเซนต์ ฟาน ก็อก สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมโดยได้รับอิทธิพลจากงานภาพพิมพ์แกะไม้จากประเทศใด

 

ญี่ปุ่น

จีน

เกาหลี

อินเดีย

70 ) 

จากภาพที่กำหนดให้ไม่มีความเชื่อมโยงกับข้อใด

 

รูปร่างซ้อนกัน และ ทับกัน

รูปร่างซ้อนกัน และ กลมกลืนกัน

รูปร่างขนาดซ้ำกัน และ แตกต่างกัน

รูปร่างเหมือนกัน และ กลมกลืนกัน

71 ) 

ข้อใดเป็นโน้ตเดียวกันกับโจทย์

 

72 ) 

ทรัยแอด Em , G+ , G มีโน้ตตัวใดเหมือนกัน

 

E และ G

G

G และ B

E และ B

73 ) 

ข้อใดตรงกับบันไดเสียง C# harmonic minor

 

74 ) 

จากโจทย์ที่กำหนดเมื่อพลิกกลับจะได้ขั้นคู่ในข้อใด

 

คู่ 5 Perfect

คู่ 6 Minor

คู่ 5 Major

คู่ 3 Major

75 ) 

ข้อใดมีค่าของโน้ตไม่ตรงกับอัตราจังหวะที่กำหนด

 

76 ) 

เสียงสายเปล่าสายเอกของซออู้ สำหรับบรรเลงในวงเครื่องสายเครื่องเดียว ตรงกับข้อใด

 

เสียงต่ำสุดมือล่าง ของขลุ่ยเพียงออ

เสียงต่ำสุดมือล่าง ของขลุ่ยหลิบ

เสียงต่ำสุดมือบน ของขลุ่ยอู้

เสียงต่ำสุดมือบน ของขลุ่ยเพียงออ

77 ) 

การบรรเลงเพลงช้า – สองไม้ – เร็ว – ลา เป็นลักษณะของเพลงประเภทใด

 

เพลงเรื่อง

เพลงหน้าพาทย์

เพลงเถา

เพลงตับ

78 ) 

ข้อใดเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

 

บุหลัน

บุหลันลอยเลื่อน

ราตรีประดับดาว

โสมส่องแสง

79 ) 

“กรอ” เป็นวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีชนิดใด

 

ซออู้

ขลุ่ยอู้

กลองทัด

ระนาดทุ้ม

80 ) 

เพลงหน้าพาทย์เพลงใดใช้ตอนสุครีพจัดทัพ

 

กลม

กราวใน

ปฐม

เชิดนอก

81 ) 

ข้อใด คือ ภาพยนตร์ที่ Hollywood สร้างมาจากละครเพลงชื่อดังของบรอดเวย์

 

Chicago

The Da Vinci Code

Casino Royal

Memories of a Geisha

83 ) 

นาฏศิลป์ภายในราชสำนักที่เก่าแก่ซึ่งแต่เดิมครูผู้ฝึกไม่สามารถจับต้องตัวศิษย์ได้

เป็นนาฏศิลป์แบบใด

 

นาฏศิลป์บาหลี

นาฏศิลป์ยอกยาการ์ตา

นาฏศิลป์สุมาตรา

นาฏศิลป์ซุนดา

84 ) 

นางสมพันธ์ โชตนา เป็นศิลปินแห่งชาติที่มีความเชี่ยวชาญด้านใด

 

นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือ

นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคกลาง

นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคอีสาน

นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้

85 ) 

นางศูรปนขา เป็นตัวละครในเรื่องใด

 

ไชยเชษฐ์

รามเกียรติ์

มณีพิชัย

รถเสน

86 ) 

วงดนตรีที่เหมาะสมกับพิธีหลั่งน้ำสังข์ในงานมงคลสมรส คือข้อใด

 

วงปี่พาทย์เสภา

วงมโหรี

วงปี่พาทย์มอญ

วงเครื่องสายชวา

87 ) 

เพลงใดใช้สำหรับการฝึกพื้นฐานนาฏศิลป์

 

เพลงต้นวรเชษฐ์

เพลงอธิษฐาน

เพลงเชิญพระขวัญ

เพลงช้า เพลงเร็ว

88 ) 

ละครเพลงบรอดเวย์เรื่องใดที่ได้รับโครงเรื่องเกี่ยวกับความรัก ที่มาจากประเทศไทย

 

King and I

Sound of Music

Miss Saigon

Chicago

89 ) 

จากนิทานอีสปเรื่องเต่ากับกระต่าย สอนให้รู้ว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น” ข้อความที่ขีดเส้นใต้ หมายถึง หลักใดทางการละคร

 

Need

Theme

Objective

Plot

90 ) 

แต่เดิมเสภาไม่มีการบรรเลงดนตรีประกอบ ต่อมาได้มีการบรรเลงประกอบในสมัยรัชกาลใด

 

รัชกาลที่ 1

รัชกาลที่ 2

รัชกาลที่ 3

รัชกาลที่ 4