ข้อสอบความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ PAT 6 1/2554

วิชา : ความถนัดศิลปกรรม ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
จำนวน : 87 ข้อ ผู้เข้าชม : 35,475 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าอุดมคติทางความงามหมายถึงข้อใด 

 

Art 

Aesthetics

 

Architecture 

Art Therapy

 

2 ) 

ประวัติศาสตร์ศิลป์สะท้อนวิวัฒนาการงานสร้างสรรค์ศิลปะของมนุษยชาติตั้งแต่ยุค ก่อนประวัติคาสตร์จนถึงยุคปัจจุบันถ้ากล่าวถึง ศิลปะตะวันตก หมายถึงข้อใด

 

ศิลปะยุค Ancient Age 

ศิลปะยุค Pre-Historic 

ศิลปกรรมของกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา 

ศิลปะอียิปต์ยุคก่อนราชวงศ์(Pre-Dynastic) 

3 ) 

ข้อใดไม่ใช่ประเด็นที่จิตรกรรมไทยยุคโบราณถูกนำมาพัฒนาต่อในจิตรกรรมร่วมสมัย ปราสาทหินพบมากในแถบภูมิภาคใดของไทย

 

ปรัชญาพทุธศาสนา

พระราชกรณียกิจของกษัตริย์

ลวดลายกระหนกไทย

วิถีชีวิตและประเพณีไทย

4 ) 

ปราสาทหินพบมากในแถบภูมิภาคใดของไทย

 

ภาคเหนือ 

ภาคกลาง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหลือ 

ภาคใต้ 

5 ) 

ประเทศใดเป็นศูนย์กลางของ “ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยา”

 

อิตาลี 

กรีก 

ฝรั่งเศส

ตุรกี 

6 ) 

ปราสาทหินที่ปรากฏในประเทศไทย ไต้รับอิทธิพลการสร้างมาจากศิลปะใด 

 

ศิลปะจาม 

ศิลปะพุกาม 

ศิลปะขอม

ศิลปะชวา 

7 ) 

ผู้ริเริ่มและมีบทบาทสำคัญต่อศิลปะเริ่มสมัยศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยคือท่านใด

 

พิมาน มูลประมุข 

สนั่น ศิลากร

เฟื้อ หริพิทักษ์

ศิลป์ พีระศรี

 

8 ) 

หัวเสาในสถาปัตยกรรมกรีกที่มีรูปใบไม้เป็นส่วนประกอบคือข้อใด

 

ดอริค 

ไอโอนิค 

คอรินเทียน 

บาโรก

9 ) 

ประติมากรรม 2 ภาพนี้ แตกต่างกันในด้านใดมากที่สุด 

ยุคสมัย

วัสดุ

เทคนิค

มิติ

10 ) 

ภาพข้อใดมีการจัดกลุ่มรูปร่างแตกต่างกันจากข้ออื่น

 

11 ) 

ศิลปะการแต่งหน้างิ้วด้วย สีนํ้าเงิน บอกนิสัยตัวละครแบบใด

 

ความชั่วร้าย

ความโหดร้าย

ความโกรธ
 


 
 


ความศักดิ์สิทธิ์ 

12 ) 

อุปกรณ์สำนักงานชิ้นใดต่อไปนี้ไม่เข้าพวก

 

คลิปหนีบกระดาษ 

แฟ้มเอกสาร 

ที่เย็บกระดาษ 

ที่เปิดซองจดหมาย 

13 ) 

การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ไม่ควรนำสัตว์ชนิดใดมาใช้ในการออกแบบ สัญลักษณ์นำโชค (Mascot)

 

สุนัข 

นกเงือก 

วัว 

ลิง 

14 ) 

ของที่ระลีกข้อใดถือว่าเปีนการออกแบบอย่างมีความคิดสร้างสรรค์

 

พวงกุญแจเขาพระวิหาร 

ที่ทับกระดาษรูปควาย 

ที่แขวนเสื้อเลียนแบบต้นไม้ 

กล่องกระดาษใส่ทิชชูรูปทรงเรขาคณิต

15 ) 

ณ หมู่บ้านหนี่ง มีแต่คนไม่ฉลาดและอ่อนแอ จะจับจะถืออะไรก็ตกหล่นเสมอ หากหมู่บ้านนี้มีการพัฒนาสร้างท่อระบาย  ฝาท่อของหมู่บ้านนี้ควรเป็นรูปร่าง อย่างไร

 

16 ) 

ภาพสะท้อนเข้าสู่กระจกด้านหน้าจะมีวัตถุปรากฎได้มากที่สุดกี่ชิ้น

 

5

6

7

8

17 ) 

กล่องบรรจุภัณฑ์ขนาดกว้าง 25 ชม.ยาว 18 ชม. จะสามารถบรรจุกระป๋องที่มี เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ชม.ได้กิ่ใบ

 

15 ใบ 

16 ใบ 

17 ใบ 

18 ใบ

18 ) 

รูปในข้อใดที่พัฒนามาจากภาพต้นแบบมากที่สุด

 

19 ) 

หนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี เป็นการแสดงของไทยที่เกิดจากการผสมผสาน ของศิลปะหลายสาขาไว้ด้วยกัน ศิลปะในข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแสดงนี้

 

ประติมากรรม ดนตรีไทย 

นาฎคิลป์ ดนตรีไทย 

งานช่างฝีมือ นาฎศิลป์ 

นาฎศิลป์ ทัศนศิลป์

 

20 ) 

‘‘หำยนต์” เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมส่วนใด

 

แผ่นไม้แกะสลักใช้คํ้ายันโครงสร้างส่วนของหลังคา 

ลายปูนปั้นคล้ายกนกใช้ตกแต่งสถาปัตยกรรมเป็นรูปแบบศิลปะสมัยอยุธยา 

ลับแลหรือฉากกั้น 3 พับทำด้วยไม้สักแกะสลักในงานสถาปัตยกรรมใช้ในวัดหรือวัง 

แผ่นไม้แกะสลักศิลปะล้านนา ใช้เป็นเครื่องรางติดเหนือประตูบ้าน

 

21 ) 

สถาปัตยกรรมไทยในสมัยใดที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตก มีลักษณะโค้งกลม (Round Arch) และโค้งแหลม (Pointed Arch) ในส่วนของประตู หน้าต่าง

 

สุโขทัย 

ลพบุรี 

อยุธยา 

รัตนโกสินทร์ 

22 ) 

ข้อใดที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองถูกบดละเอียด ผสมกับกาวยางมะขวิดใช้สำหรับทาลงบน พื้นที่เตรียมไว้เพื่อกันพื้นที่สำหรับปิดทองลายรดนํ้

 

รัก

สมุก

หรดาล

ชาด

23 ) 

ผืนผ้าทีมีภาพพระพุทธเจ้าหรือภาพพุทธประวัติ นิยมแขวนไว้บูชาหรือแขวนไว้ ในสถานที่จัดพิธีกรรมทางศาสนา เรียกว่าอะไร

 

ตุง 

พระบฎ 

ก๋วยสลาก 

ธงตะขาบ 

24 ) 

“จินตนาการ ความฝัน จิตวิทยา ความทรงจำในอดีต ความฝันเฟื่องถึงดินแดนหรือ โลกแห่งความฝันที่ไม่มีอยู่จริง และสภาวะจิตใต้สำนึก”  เหล่านี้จัดเป็นลักษณะของ ศิลปะประเภทใด

 

ลัทธิจินฅนิยม (Romanticism) 

ลัทธิสัจนิยม (Realism) 

ลัทธิเหนือจริง (Surrealism) 

ลัทธิดาดา (Dadaism) 

25 ) 

สีนํ้า (Water Color) และสีอะคริลิก (Acrylic Color) มีคุณลักษณะเหมือนกันอย่างไร

 

ใช้น้ำมันเป็นตัวทำละลาย 

ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย 

ลักษณะมันวาว 

แห้งช้าและระบายทับได้ 

26 ) 

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

 

การฟังเพลงคลาสสิกของโมซาร์ฑ ไม่สามารถเพิ่ม IQ ของเด็กทารกไต้ 

ศิลปะลัทธิเหมือนจริง (Realist) ไต้รับแรงบนดาลใจจากจิตใต้สำนึก 

ช้างวาดภาพถือว่าเป็นศิลปะชนิดหนี่ง 

โถส้วมไม่จัดว่าเป็นศิลปะประยุกต์ 

27 ) 

กรมช่างสิบหมู่ ปรากฎหลักฐานชัดเจนในรัชกาลใดของราชวงค์จักรี

 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

28 ) 

เหตุผลใดทำให้ภาพนี้เป็นภาพชิ้นเยี่ยมของจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์

 

การเล่าถึงประวัติคาสตร์ของ ชาย หญิง ชาวเมืองน่านในอดีต

 

รูปทรงที่เหมือนจริงของ ชาย หญิง ที่งดงามที่สุด

 

การเจรจา เกี้ยวพาราสีของ ชาย หญิง ที่มีองค์ประกอบศิลป์ที่งดงาม

 

การให้ความสำคัญของภาพชีวิตชาวบ้านธรรมดาที่ให้รายละเอียดสมจริง งดงาม

 

29 ) 

ประเทศไทยเริ่มรับอิทธิพลศิลปะตะวันตกในรัชกาลใด

 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิคหล้านภาลัย 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

30 ) 

ความแตกต่างกันทางสุนทรียะของพระพุทธรูปปางลีลา 2 องค์นี้คืออะไร 

องค์ ก. สร้างสมัยสุโขทัย องค์ ข. สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์

องค์ ก. สร้างตามอุดมคติ องค์ ข. สร้างแบบเหมือนจริง

องค์ ก. สะท้อนความรู้สึก เบา ลอย ของรูปทรงและลีลาท่าทางแบบอุดมคติ องค์ ข. สะท้อนอากัปกิริยาท่าทาง การเคลื่อนไหวแบบสมจริง 

องค์ ก. สะท้อนถึงรูปทรง เส้น และ ลีลา ตามพุทธลักษณะแบบเหมือนจริง องค์ ข. สะท้อนความงามจากความเหมือนจริงตามแบบหลักวิชาการ 

31 ) 

ช่างเมืองเพชรบุรี มีความโดดเด่นในงานประเภทใด

 

งานแกะสลักหิน 

งานแกะสลักไม้ 

งานปูนปั้น 

งานเครื่องปั้นดินเผา 

32 ) 

แสงสีเหลืองเกิดจากการผสมของแสงสีอะไร

 

แสงสีแดงกับสีเขียว 

แสงสีแดงกับสีเหลืองและสีนํ้าเงิน 

แสงสีแดงกับสีเขียวและสีนํ้าเงิน 

แสงสีเขียวกับสีนํ้าเงิน 

33 ) 

ดนตรีแนว อิมเพรสชันนิสม์ (Impressionism) โดยคีตกวี โคลด เดอบุสชี (Claude Debussy) เกิดขี้นพร้อมๆกับศิลปินด้านทัคนศิลป์ของจิตรกรท่านใด

 

บอตฅิ เชลลี 

ไมเคิล แองเจโล 

โคลด โมเนฅ์ 

เอล เกรโก 

34 ) 

ข้อใดมีความสัมพันธ์กันระหว่าง ประติมากรรมกับนาฏศิลป์

 

ประติมากรรมนูนสูงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 

ประติมากรรมลอยตัวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

ประติมากรรมนูนต่ำนางอัปสรา 

ประติมากรรมรูปพระแม่ธรณี 

35 ) 

ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดอยู่ในประเภทงานศิลปะประดิษฐ์

 

ก้อนสบู่แกะสลักรูปดอกกล้วยไม้ 

เสื้อกันหนาวถักไหมพรม 

ตุงมงคลล้านนาในวันมหาสงกรานต์ 

ปฏิทินรูปสิบสองนักษัตร 

36 ) 

จากภาพ The Vitrurian Man สัดส่วนทองคำ (Golden Section) คือข้อใด

 

1 ต่อ 2 

1 ต่อ 8 

1 ต่อ 1.618 

1 ต่อ 3.25 

37 ) 

สัดส่วนของมนุษย์ข้อใด เป็นสัดส่วนทองคำ (Golden Section)

 

สะดือ ถึง เท้า ด่อ หัว ถึง เท้า

หัว ถึง คาง ต่อ หัว ถึง เท้า

ข้อมือ ปลายนิ้ว ต่อ หัวไหล่ ถึง ปลายนิ้ว

กระดกสะโพก ถึง เท้า ต่อ หัวเข่า ถึง ตาตุ่ม

38 ) “กินรีทองคำ” เป็นรางวัลสำหรับงานอะไร

 

เทศกาลภาพยนตร์ 

เทศกาลอนุรักษ์หนังไทย 

เทศกาลสืบสานวัฒนธรรมไทย 

เทศกาลศิลปะไทย 

39 ) 

ภาพใดมีความแตกต่างจากข้ออื่น

 

40 ) 

อะไรคือแนวโน้มหลักของศิลปะปัจจุบันที่มีอยู่ในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร

 

มีความหลากหลายในการจำแนกประเภทอย่างมาก 

ละลายเส้นแบ่งหรือหลอมรวมงานประเภทต่างๆเข้าด้วยกัน 

มีความลื่นไหลของมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินคุณค่าศิลปะ 

อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ไม่นิยมนำมาเป็นประเด็นสร้างสรรค์อีกต่อไป

41 ) 

เพลงไทยสากล กำเนิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกโดยท่านใด

 

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาบำราบปรปักษ์ 

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิด 

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริครานุวัดติวงศ์ 

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช

 

42 ) 

ข้อใดผิดกลุ่มและยากที่จะนำไปใช้สร้างงานศิลปะร่วมสมัยได้

 

อาหาร-อากาศ 

อาสวะ - อาลัย

อาจม-อาเจียน

อาจารย์-อาซ้อ

43 ) 

ข้อใดไม่ใช่ช่างสิบหมู่

 

ช่างปูน 

ช่างหล่อ 

ช่างหุ่น 

ช่างสัก 

44 ) 

เทพองค์ใดได้รับการนับถือและนิยมเคารพบูชาในหมู่ศิลปีนไทย

 

พระวิษณุ 

พระสุรัสวดี 

พระพรหม 

พระคเณศ 

45 ) 

ตัวละครเอกในการแสดงโขน ตอนนางลอยคือใคร

 

ทศกัณฐ์ 

นางสีดา

หนุมาน    

นางเบญกาย

 

46 ) 

ข้อใดไม่อยู่ในวงจรสี

 

แดง-เขียว 

ดำ-ขาว 

น้ำตาล - ดำ 

นํ้าเงิน - ส้ม 

47 ) 

สีในข้อใดเป็นสี “ตรงกันข้าม” กับ“สีชมพู"

 

สีนํ้าเงิน 

สีฟ้า

สีเขียวอ่อน

สีม่วงอ่อน 

48 ) 

“ถึงหน้าวังดังหนึ่งใจจะขาด

คิดถึงบาทบพิตรอดิคร

โอ้ผ่านเกล้าเจ้าประคุณของสุนทร

แต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเช้าเย็น

พระนิพพานปานประหนึ่งศีรษะขาด”กลอนแปดในบทนี้มีความสัมพันธ์กับสิ่งใด

 

วังหน้า สุนทรภู่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วังหลัง สุนทรภู่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วังเดิม สุนทรภู่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

วังหลวง สุนทรภู่ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิคหล้านภาลัย

49 ) 

การออกแบบฉากเวทีละคร ผู้ออกแบบต้องการออกแบบฉากเป็นประตูเมือง มองเหีน กำแพง ถนน สะพาน ลักษณะดังกล่าวนี้เป็นการออกแบบฉากตามหลักใด

 

Top View Point 

Perspective

Soft Point

Front View

50 ) 

พระเอกในวรรณคดีไทยคนใด ที่จัดว่าเป็นศิลปีน

 

ขุนแผน

พระอภัยมณี 

อิเหนา

สังข์ทอง

51 ) 

รูปทรง (Form) เรขาคณิตที่เรียงต่อกันในข้อใด ให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนที่

 

วงกลม วงกลม วงกลม

วงกลม สี่เหลี่ยม วงกลม

สี่เหลี่ยม วงกลม สามเหลี่ยม

วงกลม สามเหลี่ยม วงกลม

52 ) 

ข้อใดตรงกับคำว่า “การออกแบบสื่อสารมากที่สุด”

 

Communication Arts

Visual Communication Design

Contemporary Art

Visual Art and Design

53 ) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 3 มิติ คือข้อใด

 

MAY A

Solid Work

3D.MAX

Illustrator

54 ) 

ตำแหน่งของปุ่มกดเปีด-ปิด ประดูลิฟต์ สำหรับใช้ในโรงพยาบาลควรอยู่ที่ความสูง กี่เชนติเมตรโดยประมาณ

 

30-60 ชม.

80-90 ชม.

120- 130 ชม.

150- 160 ชม.

55 ) 

งานออกแบบใดที่มีวัตถุประสงค์การออกแบบแตกต่างไปจากข้ออื่น

 

ปากกาดินสอ

เครื่องทำน้ำผลไม้

เนคไท

รถบรรทุก

56 ) 

ภาชนะลักษณะใด เหมาะสมที่จะนำไปใชในการเก็บกักปลาไหล

 

ภาชนะปากกว้าง ทรงสูง รูปทรงโค้ง ก้นภาชนะกว้าง

ภาชนะปากแคบ ทรงสูง รูปทรงตรง ก้นภาชนะแคบ

ภาชนะปากแคบ ทรงสูง รูปทรงโค้ง ก้นภาชนะกว้าง

ภาชนะปากกว้าง ทรงสูง รูปทรงตรง ก้นภาชนะแคบ

57 ) 

หลักการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม 3Rs ไม่ได้หมายถึงข้อใด

 

Refill

Recycle

Reform

Reuse

58 ) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างงานศิลปะ โปรแกรมใดจัดการภาพเป็นแบบ Raster Image

 

PHOTOSHOP

ILLUSTRATOR

CORELDRAW

FREEHAND

59 ) 

ข้อใดมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า “ สีเอกรงค์ ” มากที่สุด

 

การใช้สีด้วยสีเพียงสีเดียวผสมกับสีตรงกันข้าม

การใช้สีโทนร้อน 20% ผสมกับสีโทนเย็น 80 %

การใช้สีโทนเย็น 20% ผสมกับสีโทนร้อน 80 %

การใช้สีด้วยสีเพียงสีเสียว โดยทำให้เกิดค่าของสีต่างๆกัน หรืออาจใช้สีอื่นผสมด้วย

60 ) 

ช่างเขียนจิตรกรรมไทยโบราณ นำเปลือกต้นการเวกหรือกระดังงา มาใช้สำหรับเขียนภาพใดภาพแม่น้ำ

 
 


ภาพแม่น้ำ

ภาพท้องฟ้า

ภาพต้นไม้

ภาพกาก

61 ) 

ข้อใดเป็นศิลปะสื่อผสม (Mixed Media Art)

 

สมชาย นำโทรทัศน์ไปตั้งช้อนกัน 3 เครื่อง แสดงภาพของสมหมาย สมหญิง และสมควรกำลังทำงานศิลปะ

สมชายใช้สีอะคริลิก สีนํ้ามัน สีนํ้าและสีเทียน ระบายบนแผ่นไม้อัด

สมหญิง นำเอาภาพถ่าย หนังสือพิมพ์ นิตยสารมาปะติดบนกระดาษ

สมควร ทาหน้าตนเองสีขาว จากนั้นก็แสดงละครใบ้

62 ) 

ภาษาทางทัศนศิลป์ปรากฏผ่านผลงานพระพุทธรูปปางลีลา สมัยสุโขทัย คือข้อใด

 

เส้น พื้นผิวและรูปทรง

เส้น รูปทรงและความกลมกลืน

เส้น รูปทรงและการชํ้า

เส้น รูปร่างและการเน้น

63 ) 

ทัชมาฮาล (Taj Mahal) คือ ชื่อเรียกสิ่งใด

 

พระราชวัง

สุสาน

มัสยิด

วิหาร

64 ) 

เทคนิคการเขียนภาพต่อไปนี้ ข้อใดมีการใช้วัสดุเหมาะสมกับการนำไปใช้ทางศิลปะ

 

สีนํ้าผสมสีนํ้ามัน ผสมการเขียนเส้นปากกา

สีโปสเตอร์ผสมสีเทียน ผสมการเขียนเส้นจากเกรยอง

สีอะคริลิกผสมสีดินสอผสมการเขียนเส้นจากถ่านชาโคล

สีนํ้ามันผสมสีอะคริลิกผสมการเขียนเส้นปากกาเมจิก

65 ) 

การวิจารณ์ภาพผลงานราตรีประดับดาว “Starry Night” ของฟินเชนต์ ฟานก็อก ใช้แนวคิดทฤษฎีใด

 

Emotionalism

Instrumentalism

Imitationalism

Formalism

66 ) 

ภาพพิมพ์ทางศิลปะเทคนิคแกะไมัมีต้นกำเนิดจากประเทศใด

 

จีน

ญี่ป่น

เกาหลี

อินเดีย

67 ) 

ข้อใดคือการใช้ทัศนธาตุแบบตัดทอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

 

Combination

Distortion

Imagination

Surrealist

68 ) 

ผลงานภาพจิตรกรรมใด จะเสียหายมากที่สุดหากโดนนํ้าหรือความชื้น

 

จิตรกรรมสีนํ้ามันบนผืนผ้าใบ

จิตรกรรมสีนํ้าบนกระดาษ

จิตรกรรมสีอะคริลิกบนฝาผนังโบสถ์

จิตรกรรมสีชอล์คนํ้ามันบนกระดาษอัด

69 ) 

ผู้มีหน้าที่บันทึกเสียง , ตัดต่อ , ปรับเต่ง , แก้ไขดนตรีและขับร้อง ในห้องบันทึกเสียง คือข้อใด

 

Sound Engineer

Musician

Producer

Arranger

70 ) 

เครื่องดนตรีคู่ใดมีความสัมพันธ์กันมากที่สุด

 

ระนาดทุ้ม-ไซโลโฟน

ซอด้วง - แซกโชโฟน

ปี่ใน-ทิมปานี

จะเข้-วิโอลา

71 ) 
องค์ประกอบของการจัดแสดงดนตรี สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
 

ผู้อำนวยการแสดง , ผู้แสดง , ผู้ชมการแสดง

ผู้เขียนบทการแสดง , ผู้กำกับ , นักแสดง

คณะผู้จัดเวที , ผู้กำกับบท , นักแสดง

ฝ่ายการแสดง . ฝ่ายเวที , ผู้ชม

จากโน้ตเพลง The Entertainer ใช้สำหรับตอบคำถามข้อ     72    -    75    

72 ) 

จากโจทย์โน้ตใด มีระดับเสียงสุงสุด

 

C

D

E

F

73 ) 

จากโจทย์โน้ตเพลงห้องที่ 1 ถึงห้องที่ 4 จังหวะที่ 2 ตรงกับข้อใดที่สุด

 

Melody

Introduction

Coda

Harmony

74 ) 

จากโจทย์เมื่อบรรเลงถึงห้องที่ 20 ผู้บรรเลงต้องบรรเลงห้องใดเป็นลำดับต่อไป

 

ห้องที่ 1

ห้องที่ 4

ห้องที่ 5

ห้องที่ 21

75 ) 

จากโจทย์ เครื่องหมายทางดนตรีใดไม่ปรากฎในโน้ตเพลงข้างต้น

 

Fermata

Accent

Forte

Decrescendo

76 ) 

วงดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบในพิธีเทศน์มหาชาติ คือข้อใด

 

ปี่พาทย์ไม้นวม

ปี่พาทย์เสภา

ปี่พาทย์ชาตรี

ปี่พาทย์ไม้แซง

77 ) 

ประธานในพิธี จุดรูป - เทียนบูชาพระรัตนตรัย ดนตรีประกอบพิธีต้องบรรเลงเพลง อะไร

 

กราวรำ

เหาะ

สาธุการ

ลา

78 ) 

ข้อใดไมใช่บทเพลงประเภทเพลงลา

 

เต่ากินผักบุ้ง สองชั้น

ปลาทอง เถา

นกขมิ้น สามชั้น

การเวก สามชั้น

79 ) 

ภาพประกอบนี้เป็นเครื่องแต่งกายนาฏคิลป์สากลประเภทใด

 

เครื่องแต่งกายบัลเลต์

เครื่องแต่งกายโอเปรา

เครื่องแต่งกายละครเพลงบรอดเวย์

เครื่องแต่งกายละครเวที

80 ) 

การแสดงใดที่ใช้หางนกยูง ประกอบท่าการร่ายรำ

 

ประเลง

ระเบง

ระบำนกยูง

พัดชา

81 ) 

ข้อใด คือ การสร้างฉากแบบ “สมจริง”

 

ฉากท้องฟ้า ด้วยผ้าสีฟ้าและสีขาวแขวนอยู่สลับกัน

ก้อนหิน ทำจากโฟมแกะทาด้วยสีนํ้าตาล

พลาสติก ปูพื้นเวทีและแสงสีฟ้า

ไฟไหม ใช้เครื่องฉายภาพไฟที่กำลังลุกโชน

82 ) 

การสร้างพระจันทร์บนฉากหลังเวทีคอนเสิร์ตดนตรีไทย เพลง “บุหลันลอยเลื่อน” ใช้อุปกรณ์ใดเหมาะสมที่สุด

 

Follow Spotlight

Fresnel Spotlight

Profile Spotlight

Par Spotlight

83 ) 

ข้อใดไมใช่เครื่องแต่งตัวของนางละครไทย

 

อุณาโลม

ปันเหน่ง

กรรเจียกจอน

กรองศอ

84 ) 

การรำ “ฉุยฉาย” เป็นนาฎคิลป์ไทยที่ร่ายรำเพื่อสื่อความหมายใด

 

การเดินทางแบบใกล้

การร่ายรำอวดความงาม

การแปลงกาย

การร่ายเวทมนต์

85 ) 

พิธีไหว้ครูโขน-ละครไทย ครูฤาษีผู้ประกอบพิธีครอบครู สวมศีรษะใด

 

พระพิราพ

พระวิษณุกรรม

พระปรคนธรรพ

พระภรตมุณี

86 ) 

รูปแบบการแสดงในข้อใดไม่ใช้วรรณกรรมเรื่อง รามเกียรติ์ เป็นวรรณกรรม ในการแสดง

 

หนังใหญ่

โขน

ละครนอก

ละครใน

87 ) 

จากรูปภาพ แสดงความเกี่ยวข้องกับตัวเลือกใดที่สุด

 

วิหารในสมัยบาโรก

แท่นบูชาในศาสนาคริสต์

ออร์แกน

ห้องเก็บพระคัมภีร์