บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
ภัยเงียบแห่งพระพุทธศาสนา

สายลมหนาวพราวพัดสะบัดผ่าน เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นมาน่าใจหาย ว่าวัดร้างภิกษุต่างดูดาย ไม่ขวนขวายกระจายไปให้สมดุล [เข้าชม 4,263] [โดย ต้นโด]

ปัญญากับปริญญา

คนไทยจะเป็นที่หนึ่งในโลกได้ จึงต้องอาศัย "ปัญญา" มิใช้ "ปริญญา" เพราะคนที่มีปริญญาต้องรอให้คนอื่นมา"จ้างงาน" แต่คนที่มีปัญญาสามารถ"สร้างงาน"ได้ด้วยตนเอง [เข้าชม 36,295] [โดย maeada_wai]

การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลและเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นทุกระดับ ตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย สถาบันสอนภาษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย แนะนำทุนการศึกษาต่อญี่ปุ่น ฯลฯ [เข้าชม 77,914] [โดย jeducation]

นำชัย ชวนคิด ฝัน และสรรค์สร้างสังคมไทย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภูมิปัญญา ความหรรษา และคุณค่าของชีวิต [เข้าชม 73,636,500] [โดย Namchai BioTec]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]