บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  


[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

ชุดการเรียนการสอน ชุดที่ 1 เรื่อง การค้นพบกัมมันตภาพรังสี

ชุดการเรียนการสอน [เข้าชม 29] [โดย นางสาวดวงแข ชุมพล]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

ช่วยคิดข้อนี้หน่อยค่ะ

คือครูให้การบ้านมาทำได้หมดแล้วเหลือข้อนี้ข้อเดียวงงมากๆ ไม่เข้าใจค่ะ [เข้าชม 15] [โดย กระต่ายป่า]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]