บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [เข้าชม 47] [โดย somm]

[เข้าชม 0] [โดย ]

SPU : ขอจดสิทธิบัตร “อุปกรณ์ปลูกหญ้าเนเปียร์แบบท่อนในแนวนอน” โดย อาจารย์คุณภาพ สุดยอดนักคิดค้นและนักประดิษฐ์ ผศ.ดร.สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์คุณภาพ สุดยอดนักคิดค้นและนักประดิษฐ์ ผศ.ดร.สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์ อาจารย์ประจำหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสเข้ายื่นขอจดสิทธิบัตรเพื่อคุ้มค ... [เข้าชม 439] [โดย dod]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง “Art of Pyramid”

รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง “Art of Pyramid” เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชา I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ : IS2 (Communication and Presentation) ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล [เข้าชม 9] [โดย ไซม่อน]

รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง “Art of Pyramid”

รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง “Art of Pyramid” เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชา I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ : IS2 (Communication and Presentation) ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล [เข้าชม 4] [โดย ไซม่อน]

รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง “Art of Pyramid”

รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง “Art of Pyramid” เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชา I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ : IS2 (Communication and Presentation) ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล [เข้าชม 3] [โดย โอห์ม อลงกรณ์]

16s rRNA

ขอสอบถามผู้รู้ครับ พอดีผมอยากทราบว่า 16s rRNA ที่นักวิจัยใช้ในการหาความแตกต่างอะครับ เค้าใช้ในงานวิจัยด้านใด มันคืออะไร ครับ ... [เข้าชม 291] [โดย นายสิทธิชัย วันแก้ว]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]