บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
 ปส. ลงพื้นที่ภาคเหนือเร่งสร้างสัมพันธ์เครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางรังสี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ลงพื้นที่ให้ความรู้ พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางรังสีในเขตภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย หวังสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับประ ... [เข้าชม 11] [โดย Tamonwan]

รายงานการพัฒนาชุดเอกสารประกอบการเรียน เรื่อ “ระบบสุริยะ” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รายงานการพัฒนาชุดเอกสารประกอบการเรียน เรื่อ “ระบบสุริยะ” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 [เข้าชม 1,053] [โดย น้องฟ้าใส หัวใจชื่นบาน]

รายงานการพัฒนาชุดเอกสารประกอบการเรียน เรื่อ “ระบบสุริยะ” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง “ระบบสุริยะ” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ... [เข้าชม 18] [โดย น้องฟ้าใส หัวใจชื่นบาน]

รายงานการพัฒนาชุดเอกสารประกอบการเรียน เรื่อ “ระบบสุริยะ” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดเอกสารประกอบการเรียน เรื่อ “ระบบสุริยะ” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงาน นายบุญยัง ทัลวรรณ์ หน่วยงาน โรงเรียนวัดน้ำสรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ... [เข้าชม 15] [โดย น้องฟ้าใส หัวใจชื่นบาน]

ผลงานวิชาการ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่1 ผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

ผู้จัดทำได้จัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยมีเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย น่าสนใจและสอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ... [เข้าชม 8] [โดย ณรงค์ฤทธิ์ บุญเกลี้ยง]

ผลงานวิชาการ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่1 ผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

ผู้จัดทำได้จัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยมีเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย น่าสนใจและสอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ... [เข้าชม 1] [โดย ณรงค์ฤทธิ์ บุญเกลี้ยง]

ผลงานวิชาการ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่1 ผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

ผู้จัดทำได้จัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยมีเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย น่าสนใจและสอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ... [เข้าชม 1] [โดย ณรงค์ฤทธิ์ บุญเกลี้ยง]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว ครูทิพย์สุดา วิลาวัลย์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ รายวิชา ว30201 ฟิสิกส์ 1 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 9 เรื่อง การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว ... [เข้าชม 358] [โดย Jakarin Jomkaew]

การหาตัวประกอบของจำนวนนับที่มีจำนวนมากๆ

อยากทราบวิธีการหาตัวประกอบของจำนวนนับที่มีจำนวนมากๆน่ะค่ะ ใครรู้ช่วยบอกทีนะคะ ^^ [เข้าชม 330] [โดย Elizzabeth]

การหาตัวประกอบของจำนวนนับที่มีจำนวนมากๆ

อยากทราบวิธีการหาตัวประกอบของจำนวนนับที่มีจำนวนมากๆน่ะค่ะ ใครรู้ช่วยบอกทีนะคะ ^^ [เข้าชม 5] [โดย Elizz]

การหาตัวประกอบของจำนวนนับที่มีจำนวนมากๆ

อยากทราบวิธ๊ [เข้าชม 5] [โดย Elizz]

ฟิสิกส์พเนจร นวนิยายในยุคสงครามโลกครั้งที่ 3 by Dr. Teepanis Chachiyo

(ภายใต้เมนู Short Pieces/Writings) บทเรียนฟิสิกส์เบื้องต้น ซึ่งดำเนินเรื่องคู่ขนานไปกับนวนิยายในยุคสงครามโลกครั้งที่ 3 https://sites.google.com/site/siamphysics/classroom-news/physicsjourney ... [เข้าชม 463] [โดย DE_DM_Universe]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

ช่วยสอนการบ้านเคมีหน่อยค่ะ

1. ธาตุ A มีประจุนิวเคลียสเป็น4เท่าของ 11^23Na และมีมวลเป็น2 เท่าของธาตุ 22^48 Ti จงบอกจำนวนอนุภาคมูลฐานของ A 2. D เป็นธาตุที่มี 2 ไอโซโทป พบว่าไอโซโทปชนิดเเรกมีนิวตรอน 143 อนุภาค และอิเล็กตรอน 92 อนุภาค ... [เข้าชม 491] [โดย 하는]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ... [เข้าชม 325] [โดย kroo]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ... [เข้าชม 282] [โดย kroo]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ... [เข้าชม 16] [โดย สันติ แก้วลอดหล้า]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ... [เข้าชม 17] [โดย สันติ แก้วลอดหล้า]

เคมี บทที่ 6 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ช่วยอธิบายหน่อยคะ !!!!!

ไม่เข้าใจคะ ช่วยอธิบายโจทย์ข้อนี้ทีคะ ! 1.ท [เข้าชม 408] [โดย TY Tunyong]

การนิเทศแบบ 5 ร่วม

ผลของการนิเทศแบบ 5 ร่วม ที่มีต่อความสามารถการสอนวิทยาศาสตร์ ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ประเทศไทย ของครูปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 [เข้าชม 769] [โดย deen]