บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  


[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

ข้อแตกต่าง ระหว่าง Perlite VS Zeolite

สวัสดีครับ ผมอยากจะเรียนถามสมาชิกครับว่า ข้อแตกต่าง ระหว่าง Perlite VS Zeolite มีอะไรบ้าง ทำไหมคนเขาเอามาเทียบกัน ขอบคุณครับ [เข้าชม 321] [โดย Sultan Pv]

ข้อแตกต่าง ระหว่าง Perlite VS Zeolite

สวัสดีครับ ผมอยากจะเรียนถามสมาชิกครับว่า ข้อแตกต่าง ระหว่าง Perlite VS Zeolite มีอะไรบ้าง ทำไหมคนเขาเอามาเทียบกัน ขอบคุณครับ [เข้าชม 324] [โดย Sultan Pv]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ... [เข้าชม 128] [โดย กัลยา ธีระเชีย]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ... [เข้าชม 646] [โดย กัลยา ธีระเชีย]

บทความ พลาสติก ท่อยาง พีวีซี สายยาง จากทั่วโลก

เป็นบทความแปลและเรียบเรียงเกี่ยวกับ พลาสติก เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่คนทั่วไปได้เข้าใจเกี่ยวกับพลาสติกมากขึ้นไม่มากก็น้อย เพราะเล็งเห็นว่าวงการพลาสติกประเทศไทยยังไม่ค่อยมีบทความเชิงวิชาการมากนัก ... [เข้าชม 567] [โดย ayya]

บทความ พลาสติก ท่อยาง พีวีซี สายยาง จากทั่วโลก

เป็นบทความแปลและเรียบเรียงเกี่ยวกับ พลาสติก เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่คนทั่วไปได้เข้าใจเกี่ยวกับพลาสติกมากขึ้นไม่มากก็น้อย เพราะเล็งเห็นว่าวงการพลาสติกประเทศไทยยังไม่ค่อยมีบทความเชิงวิชาการมากนัก ... [เข้าชม 136] [โดย ayya]

บทความ พลาสติก ท่อยาง พีวีซี สายยาง จากทั่วโลก

เป็นบทความแปลและเรียบเรียงเกี่ยวกับ พลาสติก เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่คนทั่วไปได้เข้าใจเกี่ยวกับพลาสติกมากขึ้นไม่มากก็น้อย เพราะเล็งเห็นว่าวงการพลาสติกประเทศไทยยังไม่ค่อยมีบทความเชิงวิชาการมากนัก ... [เข้าชม 111] [โดย ayya]

บทความ พลาสติก ท่อยาง พีวีซี สายยาง จากทั่วโลก

เป็นบทความแปลและเรียบเรียงเกี่ยวกับ พลาสติก เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่คนทั่วไปได้เข้าใจเกี่ยวกับพลาสติกมากขึ้นไม่มากก็น้อย เพราะเล็งเห็นว่าวงการพลาสติกประเทศไทยยังไม่ค่อยมีบทความเชิงวิชาการมากนัก ... [เข้าชม 108] [โดย ayya]

รบกวนช่วยเขียนโค้ดเรื่องอาเรย์หน่อยค่ะ

คือนั่งทำนานมาก เราไม่เข้าใจเรื่องอาเรยืสองมิติเลยค่ะ รบกวนหน่อยค่ะ ไม่ไหวแล้วจริงๆ > ... [เข้าชม 150] [โดย ดุ้กดิ้ก]

รบกวนช่วยเขียนโค้ดเรื่องอาเรย์หน่อยค่ะ

คือนั่งทำนานมาก เราไม่เข้าใจเรื่องอาเรยืสองมิติเลยค่ะ รบกวนหน่อยค่ะ ไม่ไหวแล้วจริงๆ > ... [เข้าชม 91] [โดย กิ้กก่าปู๋]

การเติมอากาศในน้ำเสีย

เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ในเรื่องของการเติมอากาศ ในน้ำเสีย เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศไทย เหมาะกับการบำบัดน้ำเสียด้วยอากาศ เพราะอุตสาหกรรม ได้กระจายตัวอยู่ตามชุมชนทั่วประเทศ อีกทั้ง ผู้ประกอบการส่วนหนึ่ง ... [เข้าชม 997] [โดย sommai]

การเติมอากาศในน้ำเสีย

เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ในเรื่องของการเติมอากาศ ในน้ำเสีย เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศไทย เหมาะกับการบำบัดน้ำเสียด้วยอากาศ เพราะอุตสาหกรรม ได้กระจายตัวอยู่ตามชุมชนทั่วประเทศ อีกทั้ง ผู้ประกอบการส่วนหนึ่ง ... [เข้าชม 180] [โดย sommai]

การเติมอากาศในน้ำเสีย

เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ในเรื่องของการเติมอากาศ ในน้ำเสีย เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศไทย เหมาะกับการบำบัดน้ำเสียด้วยอากาศ เพราะอุตสาหกรรม ได้กระจายตัวอยู่ตามชุมชนทั่วประเทศ อีกทั้ง ผู้ประกอบการส่วนหนึ่ง ... [เข้าชม 133] [โดย Jirakorn Kotchompoo]

การเติมอากาศในน้ำเสีย

เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ในเรื่องของการเติมอากาศ ในน้ำเสีย เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศไทย เหมาะกับการบำบัดน้ำเสียด้วยอากาศ เพราะอุตสาหกรรม ได้กระจายตัวอยู่ตามชุมชนทั่วประเทศ อีกทั้ง ผู้ประกอบการส่วนหนึ่ง ... [เข้าชม 122] [โดย Jirakorn Kotchompoo]

การเติมอากาศในน้ำเสีย

เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ในเรื่องของการเติมอากาศ ในน้ำเสีย เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศไทย เหมาะกับการบำบัดน้ำเสียด้วยอากาศ เพราะอุตสาหกรรม ได้กระจายตัวอยู่ตามชุมชนทั่วประเทศ อีกทั้ง ผู้ประกอบการส่วนหนึ่ง ... [เข้าชม 119] [โดย Jirakorn Kotchompoo]

การเติมอากาศในน้ำเสีย

เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ในเรื่องของการเติมอากาศ ในน้ำเสีย เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศไทย เหมาะกับการบำบัดน้ำเสียด้วยอากาศ เพราะอุตสาหกรรม ได้กระจายตัวอยู่ตามชุมชนทั่วประเทศ อีกทั้ง ผู้ประกอบการส่วนหนึ่ง ... [เข้าชม 126] [โดย Jirakorn Kotchompoo]

จัดการค่าconductivity ในน้ำ

จริงๆแล้วค่า conductivity ในน้ำ มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ขึ้นอยู่ว่ามากหรือน้อย ซึ่งส่วนใหญ่คือค่าของสารละลาย ที่เป็นตัวเหนี่ยวนำประจุไฟฟ้า ซึ่งตัวที่ก่อปัญหามากที่สุุดได้แก่ calciumcarbonate/magnesium ... [เข้าชม 854] [โดย sommai]

จัดการค่าconductivity ในน้ำ

จริงๆแล้วค่า conductivity ในน้ำ มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ขึ้นอยู่ว่ามากหรือน้อย ซึ่งส่วนใหญ่คือค่าของสารละลาย ที่เป็นตัวเหนี่ยวนำประจุไฟฟ้า ซึ่งตัวที่ก่อปัญหามากที่สุุดได้แก่ calciumcarbonate/magnesium ... [เข้าชม 157] [โดย sommai]

จัดการค่าconductivity ในน้ำ

จริงๆแล้วค่า conductivity ในน้ำ มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ขึ้นอยู่ว่ามากหรือน้อย ซึ่งส่วนใหญ่คือค่าของสารละลาย ที่เป็นตัวเหนี่ยวนำประจุไฟฟ้า ซึ่งตัวที่ก่อปัญหามากที่สุุดได้แก่ calciumcarbonate/magnesium ... [เข้าชม 133] [โดย Jirakorn Kotchompoo]

จัดการค่าconductivity ในน้ำ

จริงๆแล้วค่า conductivity ในน้ำ มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ขึ้นอยู่ว่ามากหรือน้อย ซึ่งส่วนใหญ่คือค่าของสารละลาย ที่เป็นตัวเหนี่ยวนำประจุไฟฟ้า ซึ่งตัวที่ก่อปัญหามากที่สุุดได้แก่ calciumcarbonate/magnesium ... [เข้าชม 135] [โดย Jirakorn Kotchompoo]